Menu
Město Podbořany
Podbořany

Blatno

mohyly, památníky

Blatno - hromadný hrob na hřbitově
Charakter: hrob hromadný, počet pohřbených osob 23
Historická událost: II. světová válka
Umístění: hřbitov v Blatně
Příslušnost uctěných osob: neznámá
Vlastník: obec Blatno
Vlastník nemovitosti: obec Blatno
Parcelní číslo: 1469
Souřadnice GPS: 50°5'34.339"N, 13°22'45.830"E

Popis: kamenný pomník s deskou s nápisem „OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY“, prostranství hrobu ohraničeno živým plotem. Archivní materiály uvádějí, že se jedná o „spol. hrob 23 neznámých vězňů z KT“ z dubna 1945, „oběti pochodu smrti“
Blatno - pomník na křižovatce
Charakter: pomník - památník
Historická událost: II. světová válka
Umístění: křižovatka silnic na Krty a Tis u Blatna v obci
Příslušnost uctěných osob: neznámá
Vlastník: obec Blatno
Vlastník nemovitosti: obec Blatno
Parcelní číslo: 1344/7
Souřadnice GPS: 50°5'44.089"N, 13°23'22.448"E

Popis: kamenný pomník s Malým státním znakem a nápisem „1939 – 1945“, prostor pomníku ohraničen plaňkovým plotem
Malměřice - hromadný hrob na návsi
Charakter: hrob hromadný, počet pohřbených osob 16
Historická událost: II. světová válka
Umístění: náves v obci, nedaleko kostela a rybníčku (požární nádrže)
Příslušnost uctěných osob: neznámá
Vlastník: obec Blatno
Vlastník nemovitosti: obec Blatno
Parcelní číslo: 729/4
Souřadnice GPS: 50°6'58.237"N, 13°23'5.369"E

Popis: kamenný pomník s deskou s nápisem „OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLKY“, nad níž chybí (pravděpodobně) Malý státní znak, prostor hrobu ohraničen obrubníkem