Město Podbořany
Podbořany

Zachráněné Sudety, aneb kdo a jak revitalizuje objekty v pohraničí

Kdy: 5. 9. 2022 17:00

Kde: MUZEUM VOLYŇSKÝCH ČECHŮ

Přednáška

Přednáška je součástí prezentace výsledků terénního výzkumu v pohraničí v rámci stejnojmenné diplomované práce.
Přednáší Ing. Karel Jílek
Délka: 30-45 minut.

Typ akce: ostatní (přednáška)

„Přednáška na téma: „Zachráněné Sudety“ aneb kdo a jak revitalizuje objekty v pohraničí je prezentací výsledků výzkumu v rámci stejnojmenné diplomové práce Ing. Karla Jílka z Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Přednáška bude jakýmsi letmým pohledem do aktuální situace revitalizační činnosti v pohraničí.

Konkrétně se jedná o oblast Karlovarského a Ústeckého kraje. Výzkum se týkal lidí, kteří se ve svém volném čase zasazují o rehabilitaci pohraničního prostoru a tím tak zušlechťují kulturní krajinu. Současně svou činností obnovují také paměť v krajině, tj. symboly a významy, které byly společně s původními obyvateli odsunuty. Co se týče objektů, jednalo se o objekty, které prošly nebo u kterých probíhá revitalizace v kontextu možných socio-ekonomických přínosů pro sledované oblasti. Do výzkumu bylo zapojeno 11 aktérů revitalizačních procesů, kde byly zkoumány jejich motivace a důvody, kvůli kterým svou činnost vykonávají.

Pro ilustraci současné socio-ekonomické situace zkoumaných oblastí na krajské úrovni byla použita data ze SWOT analýzy. Tato data společně výpověďmi aktérů výzkumu poté sloužila k intepretaci výsledků, diskusi a odůvodnění doporučení s cílem zkvalitnění života obyvatel ve zkoumaných regionech.“

Další informace

Adresa místa konání

MUZEUM VOLYŇSKÝCH ČECHŮ, Dukelská 1, Podbořany 441 01

Organizátor

Neuvedeno
Datum vložení: 29. 8. 2022 10:59
Datum poslední aktualizace: 29. 8. 2022 11:07