Obsah

Výroční zpráva za rok 2006

 

vydaná v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím za kalendářní rok 2006.

 

V roce 2006 byly Městskému úřadu v Podbořanech podány celkem 3 žádosti o poskytnutí informace.

 

Všem bylo vyhověno, nikdo nevznesl žádné námitky, ani se neodvolal.

 

Mgr. Gutzer Martin

tajemník MěÚ Podbořany