Obsah

Odbor finanční

- Správní poplatky dle zákona č. 634 / 2004 Sb., o správních poplatcích

- Místní poplatky dle zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích

 

 
Úkon Výše správního poplatku v Kč Poznámka
POHLEDÁVKY
Žádost o povolení zaplatit pokutu ve splátkách 400  
Odbor finanční
MÍSTNÍ POPLATKY
dle zákona č. 565 / 1990 Sb., o místních poplatcích
Úkon Výše místního poplatku v Kč Poznámka
POPLATEK ZE PSŮ
Za 1. psa ročně 200 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 2. psa ročně 500 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 Podbořany, Hlubany -
rodinné domy
Za 1. psa ročně 1000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 2. psa ročně 2000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 2000 Podbořany, Hlubany -
bytové a ostatní domy
Za 1. psa ročně 100 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 2. psa ročně 300 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 místní části - Buškovice, Kněžice, Mory, Oploty, Kaštice, Dolánky, Neprobylice, Letov, Valov, Sýrovice, Pšov
Za 1. psa ročně 300 hlídací psi mimo bytové domy
Za 2. psa ročně 500 hlídací psi mimo bytové domy
Za 3. psa a každého dalšího ročně 1000 hlídací psi mimo bytové domy
Za 1. psa ročně 50 ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
Za 2. psa ročně 300 ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
Za 3. psa a každého dalšího ročně 300 ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Za provozování zařízení určených k přechodnému ubytování za úplatu 6 sazba za každé využité lůžko a den