Navigace

Obsah

Světlana Linhartová DiS.

pevná linka: 415 237 517
fax: 415 237 603
oficiální email: linhartova@podborany.net
vCard
Světlana Linhartová DiS.

 

 

 
 • vede evidenci dětí jejichž rodiče nebo osoby jímž byly dětilinhartová cedulka svěřeny do péče, zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
 • vede evidenci dětí, kde městský úřad byl ustanoven opatrovníkem nebo poručníkem a zjišťuje majetkové, výdělkové, výchovné a bytové poměry v rodině
 • provádí šetření v terénu, navštěvuje dítě a rodinu, ve které žije, zjišťuje údaje v místě bydliště dítěte, ve škole a školském zařízení, ve zdravotnickém zařízení nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje
 • provádí pohovor s nezletilými dětmi a to i bez přítomnosti rodičů ve smyslu § 8 zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
 • eviduje a provádí dohled stanovený soudem nad výchovou nezletilých dětí a mladistvých
 • sleduje ve svém obvodu nepříznivé vlivy působící na děti a mladistvé a zjišťuje příčiny jejich vzniku (mapování negativních jevů)
 • zajistí umístění dítěte do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do doby rozhodnutí soudu o návrhu městského úřadu na předběžné opatření
 • ověřuje skutečnosti ohlášených případů místním šetřením
 • řeší případy ve spolupráci s lékaři, psychology, soc.. pracovníky, pedagogy, PČR, PaM službou
 • pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává poradenství v otázkách vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
 • při nespolupráci rodičů v otázkách odborného poradenství, které jim bylo městským úřadem doporučeno, ukládá povinnost rodičům formou rozhodnutí
 • podává soudu návrhy na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy a zrušení opatření učiněných soudem, případně návrh na výkon rozhodnutí
 • zajišťuje okamžitou pomoc dítěti, jehož život nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy, event. podává návrh soudu na předběžné opatření
 • činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo pokud se poručník neujme své funkce
 • přebírá ve smyslu § 36 odst. 3 písm. a) zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítě, které se bez doprovodu rodičů ocitlo na území cizího státu. Kontaktuje zastupitelský úřad státu.
 • činí nezbytná opatření při zajištění péče o dítě, které nemá na území ČR povolen trvalý ani dlouhodobý pobyt, formou návrhu na předběžné opatření, ustanovení opatrovníka nebo poručníka, ústavní výchovu a nebo zprostředkování umístění v azylovém zařízení. Informuje zastupitelský úřad státu, jehož je dítě občanem.
   

  Působnost ve správním obvodu:
   

  Podbořany:
  Alšova, B. Němcové, Budovatelů, Dvořákova, Hlubanská, Kadaňská, K.H.Borovského, Kpt. Nálepky (Š-Z), Malá Osada, Mariánská, Mlýnská, Na Barborce, Přátelství, Sídliště Míru (Š-Z), Tyršova, Valovská, Velká Osada, Vroutecká, Za Učilištěm, Žatecká


  Obce:
  Běsno, Blatno, Drahonice, Dolní Záhoří, Horní Záhoří, Kaštice, Královské Údolí, Kryry (Š-Z), Libyně (A-I), Lubenec (A-I), Malměřice, Malá Černoc Oploty, Podbořanský Rohozec, Řepany, Siřem, Skytaly, Stebno, Strojetice, Vysoké Třebušice, Vroutek (Š-Z), Zlovědice
   

  V případě nepřítomnosti zastupuje Bc. Diana Peterová (kancelář č.310) nebo Ing. Štěpánka Frelichová (kancelář č.311)

   

 

 


Role v org. struktuře

Odbor sociální a zdravotní - sociální pracovnice SPOD
Mírová 615, Podbořany