Obsah

Mgr. Martin Gutzer

pevná linka: 415 237 529
mobilní telefon: 777 214 193
oficiální email: gutzer@podborany.net
vCard
Mgr. Martin Gutzer

 

Tajemník je vedoucím Městského úřadu v Podbořanech,gutzer cedulka je nejvýše postaveným zaměstnancem města, kterého do funkce jmenovala se souhlasem přednosty Okresního úřadu Louny Městská rada. Od 1.12.2000 jej do funkce jmenuje starosta se souhlasem přednosty Okresního úřadu v Lounech. Nad ním stojí služebně výše již volení funkcionáři Města, starosta Města a místostarosta. Tajemník se účastní ze zákona jednání Zastupitelstva města a Rady města s hlasem poradním. Jako vedoucí úřadu zajišťuje prostřednictvím svých podřízených pracovníků, vedoucích odborů, realizaci usnesení Rady a Zastupitelstva města. Na jeho návrh jmenuje a odvolává rada Města vedoucí odborů a stanovuje jim plat. U ostatních zaměstnanců tak činní tajemník na základě obecně platných předpisů. Tajemník uzavírá a ukončuje pracovní poměry zaměstnanců města neboť je ze zákona statutárním zástupcem města v pracovně právních vztazích.

 

 

 


Role v org. struktuře

Vedení města - tajemník úřadu
Mírová 615, Podbořany