Navigace

Obsah

Martina Elbogenová DiS.

pevná linka: 415 237 527
mobilní telefon: 774 416 089
oficiální email: elbogenova@podborany.net
vCard
Martina Elbogenová DiS.

 

 

 
 • Ekolog městaelbogenová cedulka
 • Státní správa
  1. Úsek ochrany přírody
 • Povolení ke kácení dřevin.
 • Zadávání náhradní výsadby a pozemků na náhradní výsadbu.
 • Vedení přehledu o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách a udělování souhlasu k jejich zřizování a rušení.
 • Ukládání pokut
  Působnost: správní území města Podbořany
  Samospráva - působnost: správní území města
  2. Úsek odpadové hospodářství
 • Zajišťování úkolů města v oblasti odpadpadového hospodářství
  3. Úsek lesní hospodářství
 • Zajišťování evidence lesů města.
 • Zabezpečení hospodářských plánů lesů.
 • Kontrola nájemců lesů, dodavatelů lesních prací.
 • Zastupování města ve vztahu k státnímu lesnímu dozoru
  4. Úsek veřejná zeleň
 • Správa veřejné zeleně
  5. Úsek stížností
 • Řeší stížnosti týkající se životního prostředí
  Působnost: správní území města Podbořany

 

 


Role v org. struktuře

Odbor místního hospodářství a služeb - ekolog města
Mírová 615, Podbořany