Obsah

Iveta Kloučková

pevná linka: 415 237 564
oficiální email: klouckova@podborany.net
vCard
Iveta Kloučková

 

 

 
 • zpracovává komplexní mzdovou agendurausová cedulka
 • provádí refundace mezd pracovníků
 • vyúčtovává mzdové náklady pro ÚP a ostatní organizace
 • měsíčně, nejpozději do 25. předkontovává mzdy pro jejich zaúčtování, provádí kontrolu a opravy mzdových účtů dle sestav,
 • likviduje tuzemské cestovní náhrady
 • likviduje a vyplácí zahraniční cestovní náhrady
 • odesílá data ISP za městský úřad a příspěvkové organizace
 • zajišťuje agendu na úseku personalistiky  
 • eviduje výkon trestu obecně prospěšných prací
 • zajišťuje lékařské prohlídky zaměstnanců
 • vede evidenci příspěvků vyplácených dle kolektivní smlouvy
 • zajišťuje vzdělávací programy zaměstnanců dle potřeb organizace
 • zajišťuje pojištění členů JSDH
 • sepisuje záznamy a provádí likvidaci pracovních úrazů ve vztahu k IBP, zdravotním a úrazovým pojišťovnám, vede knihu úrazů
 • sepisuje smlouvy s občany vykonávající alternativní tresty, spolupráce s PaM službou Louny a soudy
 • zpracovává statistická hlášení dle požadavků ČSÚ a jiných orgánů
 • vede dokumentaci potřebnou k výkonu veřejné služby
 • zpracovává statistická hlášení dle požadavků ČSÚ a jiných orgánů
 • zajišťuje archivaci písemností týkající se svěřené agendy a agendy bývalého DASK, KINA, Technických služeb, Nemocnice a Drobných provozoven Podbořany
 • zastupuje na úseku pohledávek

 


Role v org. struktuře

Odbor finanční - referent odboru – mzdy, personalistika
Mírová 615, Podbořany, Patro 2.patro, dveře č. 303