Obsah

Ing. Milan Ohanka

pevná linka: 415 237 503
mobilní telefon: 775 762 141
oficiální email: ohanka@podborany.net
vCard
Ing. Milan Ohanka

 

 

 
  • Zařizuje přípravu staveb (vč. projektové přípravy,ohanka cedulka územního a stavebního povolení, výběrového řízení), které financuje město.
  • Zajišťuje výběrová řízení na dodavatele staveb financovaných z rozpočtu města.
  • Zajišťuje realizaci investičních akcí města po stránce technického dozoru, finančního plnění a vlastní realizace.
  • Zajišťuje po administrativní stránce získání dotací z rozpočtu státu a fondů jim zřízených.
  • Kontroluje finanční plnění jednotlivých investičních akcí v rámci rozpočtu města za daný rok.
  • Zajišťuje po technické stránce údržbu objektů v majetku města v Podbořanech ve spolupráci s jednotlivými zařízeními (školská zařízení, bytový fond, komunikace, veřejná prostranství, VO).
  • Zajišťuje po technické stránce údržbu objektů v majetku města v místních částech.
  • Zařizuje přípravu staveb (vč. projektové přípravy, územního a stavebního povolení, výběrového řízení), které financuje město.
  • Vyřizuje stížnosti a žádosti občanů a organizací týkající se stavebních prací ve městě a v místních částech.
  • Stanovenou náplní jeho práce je mimo jiné, zjišťovat možnosti přidělení dotací na jednotlivé akce města Podbořany.

Role v org. struktuře

Komise pro rozvoj města - tajemník komise pro rozvoj města

Odbor investic - vedoucí odboru
Mírová 615, Podbořany