Obsah

Veřejná vyhláška - Změna č.1 ÚP Podbořanský Rohozec - veřejné projednání

Typ: MěÚ
-

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec o pořízení Změny č.1 Územního plánu Podbořanský Rohozec zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.1 Územního plánu obce Podbořanský Rohozec, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností.

Veřejná vyhláška
 

Textová část - Návrh + Odůvodnění:

01_Textová část - Návrh
02_Textová část- Odůvodnění
03_Textová část - srovnávací text 

Grafická část:

01_Základní členění
02_Hlavní výkres
03_Výkres VPS

O1_Koordinační výkres
O2_Výkres širších vztahů
O3_Předpokládané zábory ZPF


Vytvořeno: 16. 3. 2021
Poslední aktualizace: 16. 3. 2021 08:30