Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 4 ÚP Lubenec – veřejné projednání

Typ: ostatní
Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Lubenec o pořízení Změny č.4 Územního plánu Lubenec zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.4 Územního plánu obce Lubenec, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností.
Vytvořeno: 11. 7. 2019
Poslední aktualizace: 11. 7. 2019 14:54
Autor: Jan Mour