Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška – Návrh ÚP Nepomyšl – veřejné projednání

Typ: ostatní
-

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva městyse Nepomyšl o pořízení nového ÚP Nepomyšl, pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu ÚP Nepomyšl, který byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
 

Veřejná vyhláška

 

Textová část návrhu:

01_ÚP_Nepomyšl_NÁVRH_k VP

02_ÚP_Nepomyšl_ODŮV_k VP

03_ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

04_SEA

 

Grafická část návrhu:

Nepomyšl_ZČÚ_k VP

Nepomyšl_Hlavní_výkres_k VP

Nepomyšl_VPS_k VP

 

Grafická část odůvodnění:

Nepomyšl_Koordianční_výkres_k VP

Nepomyšl_VSV_k VP

Nepomyšl_ZPF_k VP


Přílohy

Vytvořeno: 13. 10. 2021
Poslední aktualizace: 13. 10. 2021 14:10