Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška – Návrh ÚP Krásný Dvůr – veřejné projednání

Typ: MěÚ
-

Městský úřad Podbořany, Stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání územního plánu pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu územního plánu obce Krásný Dvůr a projednal ho s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Veřejná vyhláška

Textová část:

Grafická část Návrhu ÚP Krásný Dvůr

 

Grafická část Odůvodnění ÚP Krásný Dvůr


Vytvořeno: 9. 2. 2021
Poslední aktualizace: 28. 4. 2021 09:15