Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška – Návrh ÚP Krásný Dvůr - společné jednání

Typ: ostatní
Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání ÚP Krásný Dvůr (2013) pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu ÚP Krásný Dvůr, jehož součástí je vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Krásný Dvůr na udržitelný rozvoj území.
Nyní je tento návrh projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.
Každý (veřejnost) může do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 14.12.2018, uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
Vytvořeno: 26. 10. 2018
Poslední aktualizace: 26. 10. 2018 12:38
Autor: Antonín Meder