Navigace

Obsah

Oznámení o vydání Změny č.3 ÚP Lubenec

Typ: ostatní
Obec Lubenec přijetím usnesení č. 144/2019 na svém zasedání dne 26.6.2019, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 3ÚP Lubenec formou opatření obecné povahy.
Vytvořeno: 12. 7. 2019
Poslední aktualizace: 12. 7. 2019 10:08
Autor: Jan Mour