Navigace

Obsah

Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Kryry

Typ: MěÚ
-
Město Kryry na svém 15. zasedání dne 17.2.2021, pod bodem 6/11, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 2 ÚP Kryry formou opatření obecné povahy.

Veřejná vyhláška

A. Opatření obecné povahy (OOP)

B. Textová a grafická část Změny č.2 ÚP Kryry

Textová část
 

 

  • I. Grafická část změny č.2 ÚP Kryry:

1. Výkres základního členění území (M 1:10 000)
2. Hlavní výkres (M 1: 5 000)
3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (M 1 :10 000)
 

  • II. Grafická část odůvodnění změny č.2 ÚP Kryry

4. Koordinační výkres (M 1:5 000)
5. Výkres širších vztahů (M 1:50 000)
 

C. Úplné znění po změně č.2 ÚP Kryry

Textová část - úplné znění po změně č.2 ÚP Kryry

 

  • I. Grafická část po změně č.2 ÚP Kryry

1. Výkres základního členění území - část 1 (M 1:10 000)
2. Výkres základního členění území - část 2 (M 1:10 000)
3. Hlavní výkres - část 1 ( M 1:5 000)
4. Hlavní výkres - část 2 ( M 1:5 000)
5. Hlavní výkres - část 3 ( M 1:5 000)
6. Hlavní výkres - část 4 ( M 1:5 000)
7. Hlavní výkres - část 5 ( M 1:5 000)
8. Výkres technické infrastruktury - část 1 (M 1:5 000)
9. Výkres technické infrastruktury - část 2 (M 1:5 000)
10. Výkres technické infrastruktury - část 3 (M 1:5 000)
11. Výkres technické infrastruktury - část 4 (M 1:5 000)
12. Výkres technické infrastruktury - část 5 (M 1:5 000)
13. Výkres veřejně prospěšných staveb - část 1 (M 1:5 000)
14. Výkres veřejně prospěšných staveb - část 2 (M 1:5 000)
15. Výkres veřejně prospěšných staveb - část 3 (M 1:5 000)
16. Výkres veřejně prospěšných staveb - část 4 (M 1:5 000)
17. Výkres veřejně prospěšných staveb - část 5 (M 1:5 000)
 

  • II . Grafická část odůvodnění - po změně č.2 ÚP Kryry

18. Koordinační výkres - část 1 (M 1:5 000)
19. Koordinační výkres - část 2 (M 1:5 000)
20. Koordinační výkres - část 3 (M 1:5 000)
21. Koordinační výkres - část 4 (M 1:5 000)
22. Koordinační výkres - část 5 (M 1:5 000)


Vytvořeno: 8. 3. 2021
Poslední aktualizace: 11. 3. 2021 10:33