Navigace

Obsah

Zprávy

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 1 ÚP Očihov – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Očihov o pořízení Změny č.1 Územního plánu Očihov zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.1 Územního plánu obce Očihov, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 30. 7. 2019 | Autor: Jan Mour

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 4 ÚP Lubenec – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Lubenec o pořízení Změny č.4 Územního plánu Lubenec zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.4 Územního plánu obce Lubenec, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 11. 7. 2019 | Autor: Jan Mour