Navigace

Obsah

Zprávy

Oznámení o vydání Změny č.6a ÚP Podbořany

Město Podbořany přijetím usnesení č. III/11 na svém zasedání dne 16.12.2020 jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č.6a ÚP Podbořany formou opatření obecné povahy.
"Opatření obecné povahy č. 2/2020" nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. celý text

ostatní | 22. 12. 2020 | Autor: Irena Herejková

Veřejná vyhláška – Návrh Změny č.1 ÚP Vroutek - společné jednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání Změny č.1 ÚP Vroutek pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu Změny č.1ÚP Vroutek, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. celý text

MěÚ | 12. 10. 2020 | Autor: Irena Herejková

Veřejná vyhláška – Návrh ÚP Nepomyšl - společné jednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání Územního plánu Nepomyšl pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu ÚP Nepomyšl, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. celý text

ostatní | 19. 8. 2020 | Autor: Irena Herejková

Oznámení o vydání Změny č.3 ÚP Kryry

Město Kryry na svém 11. zasedání dne 24.6.2020, pod bodem 7.10a, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 3 ÚP Kryry formou opatření obecné povahy. celý text

ostatní | 12. 8. 2020 | Autor: Irena Herejková

Oznámení o vydání Změny č.7 ÚP Podbořany

Město Podbořany přijetím usnesení č. III/12a), b), c), d)/2020.2020 na svém zasedání dne 3.6.2020, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 7 ÚP Podbořany formou opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy č. 1/2020“ nabývá dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. celý text

ostatní | 8. 6. 2020 | Autor: Irena Herejková

Oznámení o vydání Změny č.1 ÚP Očihov

Obec Očihov přijetím usnesení č. 6/12/2020 na svém zasedání dne 20.5.2020, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 1 ÚP Očihov formou opatření obecné povahy. celý text

ostatní | 21. 5. 2020 | Autor: Irena Herejková

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č.2 ÚP Kryry – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání změny č.2 Územního plánu Kryry pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu změny č.2 Územního plánu města Kryry, který byl projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. celý text

ostatní | 30. 4. 2020 | Autor: Irena Herejková

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 6 ÚP Podbořany – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Podbořany o pořízení Změny č.6 Územního plánu Podbořany zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.6 Územního plánu města Podbořany, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Irena Herejková