Navigace

Obsah

Zprávy

Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP Lubenec

Obec Lubenec přijetím usnesení č. 199/2019 na svém zasedání dne 11.12.2019, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění Vydalo Změnu č. 4 ÚP Lubenec formou opatření obecné povahy. celý text

ostatní | 19. 12. 2019 | Autor: Irena Herejková

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 7 ÚP Podbořany – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Podbořany o pořízení Změny č.7 Územního plánu Podbořany zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.7 Územního plánu města Podbořany, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 12. 12. 2019 | Autor: Irena Herejková

Oznámení o vydání Změny č.2 ÚP Lubenec

Obec Lubenec přijetím usnesení č. 177/2019 na svém zasedání dne 18.11.2019, jako orgán obce příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění celý text

ostatní | 5. 12. 2019 | Autor: Irena Herejková

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 1 ÚP Očihov – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Očihov o pořízení Změny č.1 Územního plánu Očihov zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.1 Územního plánu obce Očihov, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 30. 7. 2019 | Autor: Jan Mour

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 4 ÚP Lubenec – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Lubenec o pořízení Změny č.4 Územního plánu Lubenec zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.4 Územního plánu obce Lubenec, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 11. 7. 2019 | Autor: Jan Mour