Navigace

Obsah

Zprávy

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 1 ÚP Blatno – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Blatno o pořízení Změny č.1 Územního plánu Blatno zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.1 Územního plánu obce Blatno, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor: Jan Mour

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č. 3 ÚP Lubenec – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)(dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Lubenec o pořízení Změny č.3 Územního plánu Lubenec zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.3 Územního plánu obce Lubenec, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 25. 2. 2019 | Autor: Jan Mour

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č.2 ÚP Lubenec – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Lubenec o pořízení Změny č.2 Územního plánu Lubenec zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.2 Územního plánu obce Lubenec, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 2. 11. 2018 | Autor: Jan Mour

Veřejná vyhláška – Návrh Změna č.1 ÚP Petrohrad – veřejné projednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Petrohrad o pořízení Změny č.1 Územního plánu Petrohrad zkráceným postupem podle § 55a stavebního zákona, zajistil v souladu s § 55b stavebního zákona, zpracování Návrhu změny č.1 Územního plánu obce Petrohrad, který je nyní projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem, příslušnými obcemi a veřejností. celý text

ostatní | 31. 10. 2018 | Autor: Jan Mour