Obsah

STANDARD č.1

 

Příloha č.3

 

Úřední hodiny

 

Platnost: od  01.01.2015

 

Pracovníci odboru SaZ jsou vázáni těmito úředními hodinami:


Úřední hodiny pro veřejnost:

 

pondělí

7.00 - 16.30 hod.

úterý

7.00 – 15.00 hod.

středa

7.00 - 16.30 hod.

čtvrtek

7.00 – 15.00 hod.

pátek

7.00 - 14.30 hod.

 

S ohledem na nutnost výkonu profese sociálního pracovníka je třeba výkon této činnosti provozovat často i mimo kancelář, a to přímo v terénu či dalších institucích, kde se nacházejí nezletilé děti. Z těchto důvodů je vždy zajištěn při nepřítomnosti na pracovišti zástup jiným pracovníkem.  

V době nepřítomnosti sociálních pracovníků v kanceláři jsou vždy označeni na dveřích ti pracovníci, kteří zastupují a poskytují poradenství a informace. Sociální pracovníci v době nepřítomnosti na pracovišti jsou u soudu, v terénu na sociálním šetření,  na návštěvách dětí v ústavních zařízeních, na jednání na Policii ČR a dalších institucích. 

Mgr. Kamil Hajný
Vedoucí odboru SaZ