Obsah

STANDARD č.1

 

Příloha č.2

 

Zastupitelnost zaměstnanců na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví

 

PRACOVNÍ NÁPLŇ ZAMĚSTNANEC ZÁSTUP
vedoucí odboru Mgr. Kamil Hajný, DiS. v nepřítomnosti dle určení vedoucím odboru
Úsek sociální péče
sociální kurátor / terénní sociální pracovnice / opatrovnictví Mgr. Petra Vaňková Jana Rottová, DiS
sociální kurátor / terénní sociální pracovnice / opatrovnictví Jana Rottová, DiS Mgr. Petra Vaňková
Úsek sociálně-právní ochrany dětí

sociální pracovnice

Bc. Diana Peterová, DiS.

Ing. Štěpánka Frelichová

Světlana Linhartová, DiS.

sociální pracovnice Ing. Štěpánka Frelichová

Bc. Diana Peterová, DiS.

Světlana Linhartová, DiS.

sociální pracovnice Světlana Linhartová, DiS.

Ing. Štěpánka Frelichová

Bc. Diana Peterová, DiS.

náhradní rodinná péče / kurátorka pro děti a mládež Alena Potužáková Mgr. Zuzana Marcelly, DiS.
náhradní rodinná péče / kurátorka pro děti a mládež Mgr. Zuzana Marcelly, DiS. Alena Potužáková

 

Platnost od: 01.09.2017                                                                         Vedoucí odboru:
                                                                                                                    Mgr. Kamil Hajný