Obsah

Otevření pohovorové místnosti

Typ: ostatní
Dne 6.3.2014 byla na Městském úřadě v Podbořanech slavnostně otevřena pohovorová (výslechová) místnost. Slavnostní otevření proběhlo za účasti starosty města Mgr. Reindla, místostarosty Ing. Honzla, zástupců sociálního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje Ing. Lavkové a Ing. Giampaoliho, Policie ČR - Mgr. Bašové a dalších hostů.

Pohovorová (výslechová) místnost vznikla v rámci projektu prevence kriminality v loňském roce a bude k dispozici především pro pracovníky sociálně-právní ochrany dětí, Policii ČR a případně nestátní neziskové organizace (psycholog, terapeut).

Projekt prevence kriminality mohl být realizován díky podpoře vedení města Podbořany a Ministerstvu vnitra ČR.

Finanční prostředky na realizaci byly poskytnuty Ministerstvem vnitra ČR ve výši 61 000,- Kč. Celkové náklady projektu dosáhly výše 57 000,- Kč.  Město Podbořany se podílelo na projektu finanční částkou ve výši 13 700,- Kč (24 %).

V předchozích letech probíhaly pohovory s nezletilými dětmi, oběťmi trestné činnosti v kancelářích sociálních pracovníků sociálního a zdravotního odboru, do kterých během pohovorů vstupovaly další osoby, zvonily telefony, nebyly zde k dispozici žádné vhodné prostředky.  Celkově prostředí kanceláří na děti nepůsobilo nejpříjemnějším dojmem.

Pracovníkům odboru sociálních věcí a zdravotnictví se podařilo vytvořit přátelský a bezpečný prostor pro pohovor s dítětem.  Děti se budou pohybovat po kanceláři zařízené jako dětský pokoj s gaučem, hračkami, kreslícími potřebami a dalšími pomůckami vhodnými k objasnění vztahů v rodině či trestného činu. Budou se zde moci uvolnit, navodí si pocit bezpečí a uklidnění, mohou si odpočinout v případě zdlouhavých administrativních úkonů.

Zřízení pohovorové místnosti může sloužit také k navázání pozitivního terapeutického vztahu mezi sociálním pracovníkem, psychologem, policistou v případě dětí i obětí trestného činu a k usnadnění komunikace a vyjádření dětí ke konkrétním kauzám v příjemném prostředí za pomoci vhodných pomůcek. Místnost je vybavena hračkami a potřebami sloužícími k objasnění rodinné situace, jako jsou dřevěné domečky s vybavením místností a figurkami, demonstrační panenky Jája a Pája, děti mohou svou situaci i nakreslit.

Hlavním cílem projektu bylo zajištění kvalitního prostředí pro výkon sociálně právní ochrany dětí, minimalizace sekundární viktimizace dítěte při pohovorech se sociálními pracovníky a dalšími osobami. Dalším cílem pak je zvýšení kvality poskytované pomoci, snížení traumatizace dětí, posilování práv dětí, a v neposlední řadě byl realizací projektu splněn jeden ze standardů kvality sociálně právní ochrany dětí.

Cílovou skupinou projektu jsou především děti, které se staly obětí trestné činnosti. Děti týrané, zneužívané a zanedbávané. Děti, které požádají úsek sociálně-právní ochrany dětí o pomoc, případně jejichž vyjádření je nutné ke zjištění situace v rodině. Děti, které jsou "obětí" rodičovských sporů v rozvodovém a porozvodovém období. V neposlední řadě bude možné využít prostor pro krizovou intervenci v případě dospělých obětí trestné činnosti, především z řad ohrožených skupin obyvatel (zdravotně handicapovaní, senioři). Výhodou je bezbariérový přístup.

Kamil Hajný, vedoucí sociálního a zdravotního odboru


Vytvořeno: 11. 3. 2014
Poslední aktualizace: 12. 10. 2018 07:54
Autor: Jan Mour