Obsah

Město Podbořany - Pečovatelská služba Podbořany

Sídliště míru 921, 441 01 Podbořany

ruce     Pečovatelská služba v Podbořanech je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Posláním Pečovatelské služby v Podbořanech je poskytovat služby osobám žijících v regionu města Podbořan a místních částech t.j. v Buškovicích, Hlubanech, Kašticích, Kněžicích, Morech, Oplotech, Dolánkách, Neprobylicích, Letově, Valově, Pšově a Sýrovicích. 

    Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům v Domě s pečovatelskou službou v Podbořanech, Sídliště Míru 921, dále pak v domácnostech klientů, dle jejich individuálních požadavků v souladu s § 40 zákona č.108/2016 Sb., o sociálních službách.

    

    PS2Pečovatelská služba podporuje uživatele, aby mohli i v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí a tím si zachovat vazby na své přirozené prostředí, rodinu, přátele.

 

     Pečovatelská služba je určena všem, kteří nepotřebují trvalou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči ani trvalý dohled, ale kteří pro samostatný způsob života potřebují pomoc a podporu druhé osoby.

                                     

V rámci této sociální služby je nabízena :

  • pomoc při péči o vlastní osobu (osobní hygiena)
  • pomoc při zajištění a podávání stravy (dovážka obědů)
  • pomoc s běžným úklidem, velkým-sezónním úklidem
  • pomoc s drobnými i velkými nákupy
  • pomoc s praním prádla(žehlení)
  • doprovod k lékaři, na úřady a další 

 

Bližší informace na adrese: 
P
odbořany, Sídliště míru 921

tel. 415 214 603, 774 721 418/419
e-mail:dps@podborany.net
vedoucí PS – Ivana Sýkorová

 

PS1

logo