Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Petr Šikl, 30. 1. 2017 Zobrazit více

Kulturní památky

Přehled kulturních památek ve správním obvodu ORP Podbořany.

Petr Šikl, 27. 2. 2013 Zobrazit více

Chráněná území

Přehled chráněných území ve správním obvodu ORP Podbořany.

Petr Šikl, 27. 2. 2013 Zobrazit více

Národní kulturní památky

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče plní dle § 28 odst. 1  písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky.

Petr Šikl, 27. 2. 2013 Zobrazit více

Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně"

Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí, orientuje v příslušných právních předpisů, seznamuje se strukturou a pravomocemi jednotlivých správních orgánů a organizací státní památkové péče, tj. Národním památkovým ústavem, a v neposlední řadě si klade za cíl pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni.

Petr Šikl, 27. 2. 2013 Zobrazit více

Legislativa na úseku památkové péče

Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úseku státní památkové péče.

Petr Šikl, 27. 2. 2013 Zobrazit více

Stránka

  • 1