Obsah

Zprávy

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. celý text

ostatní | 30. 1. 2017 | Autor: Petr Šikl

Národní kulturní památky

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče plní dle § 28 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky. celý text

ostatní | 27. 2. 2013 | Autor: Petr Šikl

Chráněná území

Přehled chráněných území ve správním obvodu ORP Podbořany. celý text

ostatní | 27. 2. 2013 | Autor: Petr Šikl

Příručka vlastníka kulturní památky "Kulturní památky a péče o ně"

Příručka nabízí pomoc při prvních kontaktech vlastníka kulturní památky se státní památkovou péčí, orientuje v příslušných právních předpisů, seznamuje se strukturou a pravomocemi jednotlivých správních orgánů a organizací státní památkové péče, tj. Národním památkovým ústavem, a v neposlední řadě si klade za cíl pomoci při řešení konkrétních situací, které mohou nastat při správě kulturní památky a péči o ni. celý text

ostatní | 27. 2. 2013 | Autor: Petr Šikl

Legislativa na úseku památkové péče

Přehled nejdůležitějších právních předpisů na úseku státní památkové péče. celý text

ostatní | 27. 2. 2013 | Autor: Petr Šikl

Kulturní památky

Přehled kulturních památek ve správním obvodu ORP Podbořany. celý text

ostatní | 27. 2. 2013 | Autor: Petr Šikl