Obsah

Ing. Veronika Bašová

pevná linka: 415 237 593
oficiální e-mail: basova@podborany.net
vCard
Ing. Veronika Bašová

 

 

  • vede evidenci pohledávek předaných k vymáhání
  • provádí vymáhání pohledávek města dle platných předpisů a na základě směrnic o vymáhání pohledávek
  • při vymáhání pohledávek využívá všech běžně dostupných prostředků vymáhání, spolupracuje s potřebnými orgány, úřady, institucemi
  • 4 x za rok nebo na základě požadavku zpracovává zprávu o vymáhání pohledávek   
  • u jednotlivých pohledávek ve spolupráci s příslušnými vedoucími odborů navrhuje a následně provádí další vymáhání
  • zpracovává návrhy na odpisy pohledávek nebo jejich postoupení v souladu s vnitřní směrnicí města
  • zastupuje na úseku agendy místního poplatku za psy a z ubytovací kapacity
  • zajišťuje archivaci písemností týkající se svěřené agendy

Role v org. struktuře

Odbor finanční - referent odboru – vymáhání pohledávek
Mírová 615, Podbořany, Patro 2. patro, dveře č. 304