Navigace

Obsah

Zpráva z jednání 8. zastupitelstva města ze dne 4. 3. 2020

Typ: ostatní
Gutzer-

Zastupitelstvo schválilo jednoznačně rozpočet města na rok 2020 v rekordním objemu

225 mil. Kč. Z investičních akcí bude nákladem cca 40 mil. Kč dostavěna sportovní hala, která by měla být dokončena na konci roku 2020 a až v roce 2021 bude zprovozněna. Další velkou stavební akcí je výstavba inženýrských síti na Lišce. Na tu je v rozpočtu uvolněno

20 mil. Kč a nyní proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpoklad dokončení stavby je v roce 2021. Další významnou stavbou je výstavba parkoviště za bývalým finančním úřadem, kde vznikne téměř 40 parkovacích míst a na které se bude vjíždět přímo z náměstí. Mimo jiné probíhají úpravy vlastní budovy na náměstí, kde v přízemí bude mít služebnu vzniklá městská policie. Dále bude letos postavena nová silnice v Hlubanech, tzv. Horní ulice. Na piknikové louce bude letos vystavěn malý okruh pro kolečkové bruslaře.

Na Tatranu přibude čtvrtý tenisový kurt. V místní části Neprobylice a Oploty bude vybudován nový asfaltový povrch komunikací. Pracuje se i na projektu místních komunikací v Pšově.

V rámci rozpočtu bylo také vyčleněno 1,15 mil. Kč pro sportovní organizace a kluby.

Schválena byla smlouva na čtyřletý provoz veřejného osvětlení za 9,2 mil. Kč.

Schválena byla cesta mladých fotbalistů na turnaj do italského města Russi v závislosti na průběhu epidemie koronaviru. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na dotaci na výsadbu celkem 3,6 km hruškových alejí podél cesty na Rubín a před úřadem města.

                                                         Mgr. Martin Gutzer
Tajemník MěÚ Podbořany


Vytvořeno: 9. 3. 2020
Poslední aktualizace: 9. 3. 2020 11:11