Navigace

Obsah

Zpráva z jednání 6. Rady města z 17. 4. 2019

Typ: MěÚ
Gutzer-

Rada schválila záměr pronájmu budoucí sportovní haly. Rada byla seznámena s ukončením nájmu Kuželny ze strany firmy OSKAR. Radní byli seznámeni s požadavkem na opravu drah kuželny za 100 000 Kč.  Zároveň rada schválila záměr pronájmu kuželny. Rada uložila dopracovat návrh na rozparcelování 2 ha pozemků za Malou osadou na 24 parcel s možným příjezdem z Valovské ulice. Neschválen byl návrh fyzické osoby na směnu pozemků s městem nad Hlubanským hřbitovem. Schválena byla smlouva o příspěvku na výstavbu silnice za ZZN ze strany plynárenské firmy. Odsouhlasen byl záměr, vystavět pamětní místo jako upomínku na existenci československých kasáren v Podbořanech.

Projednán byl závěrečný účet města za rok 2018 a rozbor hospodaření za ¼ roku 2019. Finance se zatím vyvíjejí dobře.  Radní schválili pořadí firem ve výběru komunálních služeb na příští 4 roky v pořadí 1.Ulke 2. Marius - Pedersen. Schválen byl plán přípravy na otevření koupaliště.

Sváleno bylo pořadí firem na stavbu spojovacího krčku mezi školami za přibližně 4,5 mil. korun.

O půjčky z fondu rozvoje bydlení neprojevil nikdo zájem. Vypsáno bylo výběrové řízení na dodavatele nového svozového dvora v Mlýnské ulici. Projednán a schválen byl příspěvek za převzetí vodovodů na Lišce s příspěvkem pro město 885 000 Kč.  Na lokalitu Liška bylo vydáno územní rozhodnutí.

Projednán a schválen byl záměr vytvořit za bývalým finančním úřadem parkoviště pro asi 40 aut s tím, že se na něj bude jednosměrně vjíždět z námětí nově zřízeným průjezdem v přístavbě budovy. Zadáno bylo provedení projektu generální opravy elektrorozvodů v budově školy TGM. Doporučena byla zastupitelstvu studie moderní přístavby ZUŠ. ZUŠ pod novým ředitelem potřebuje prostory pro 100% navýšení počtu žáků všech oborů.  Rada také schválila zpracování studie úprav staré budovy.

                                                                                                Mgr. Martin Gutzer


Vytvořeno: 23. 1. 2020
Poslední aktualizace: 23. 1. 2020 07:06