Navigace

Obsah

Zpráva z 15. schůze Městské rady z 13.11.2019

Typ: MěÚ
Gutzer-

Rada stanovila pořadí firem pro realizaci úpravy přístupu ke katolickému kostelu. Nejnižší nabídka činila 0,78 mil korun a dále pro realizaci projektu přístavbu ZUŠ v hodnotě 1,149 mil korun. Rada uložila najmout soudního znalce na řešení problému dokončení asfaltace ulice Husova. Rada byla seznámena s vydražením posledního pozemku nad obcí Hlubany a se skutečností že o posledních 5 pozemků na Lišce za 510/m2 nikdo neprojevil vzhledem k ceně zájem.

Schválen byl nový ceník plateb za břemena inženýrských sítí na pozemcích města.

Rada rozhodla navýšit v organizační složce knihovny počet pracovníků o jednoho, který by se staral o kulturu.

Radní byly seznámeni s peticí obyvatel v Zátiší, kteří požadují, aby dům bez střechy v kasárnách byl zbourán a plocha využita jako veřejný prostor. Rada byla seznámena se jmény 6 zájemců o vedení domova pro seniory. Rada doporučila ke schválení zastavovací studii 24 parcel za malou osadou a ukládá znovu projednat zastavovací studii v komisi pro rozvoj města. 

Ostatní zprávy: byla dokončena oprava celé střechy kostela v Letově.

                                                                                                       Mgr. Martin Gutzer


Vytvořeno: 23. 1. 2020
Poslední aktualizace: 23. 1. 2020 06:59