Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 222x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 216x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 408x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 424x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 524x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 363x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 269x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 277x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 332x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 154x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 229x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 141x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 213x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 174x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 181x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 168x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 157x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 144x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 205x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 167x | 14.08.2018

Stránka