Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 439x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 794x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 623x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 680x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 830x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 888x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 663x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 606x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 669x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 418x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 588x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 372x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 544x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 449x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 479x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 434x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 399x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 335x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 633x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 373x | 14.08.2018

Stránka