Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 203x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 197x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 394x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 402x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 507x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 336x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 253x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 255x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 305x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 138x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 201x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 129x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 198x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 157x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 166x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 153x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 142x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 126x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 171x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 153x | 14.08.2018

Stránka