Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 376x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 582x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 562x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 601x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 734x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 787x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 504x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 524x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 595x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 341x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 507x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 305x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 458x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 383x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 397x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 373x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 338x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 278x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 546x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 310x | 14.08.2018

Stránka