Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 327x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 399x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 508x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 542x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 668x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 662x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 384x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 410x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 514x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 279x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 386x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 244x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 353x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 308x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 317x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 301x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 270x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 231x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 416x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 265x | 14.08.2018

Stránka