Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 358x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 513x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 541x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 580x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 712x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 746x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 450x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 494x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 573x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 317x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 467x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 285x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 427x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 355x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 374x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 348x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 314x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 262x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 523x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 295x | 14.08.2018

Stránka