Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 293x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 311x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 477x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 505x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 616x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 528x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 344x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 360x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 451x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 238x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 330x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 205x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 300x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 256x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 265x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 248x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 238x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 198x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 350x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 234x | 14.08.2018

Stránka