Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 147x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 146x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 348x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 347x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 445x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 268x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 195x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 192x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 172x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 87x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 130x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 81x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 130x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 94x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 116x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 103x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 93x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 75x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 103x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 92x | 14.08.2018

Stránka