Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 182x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 180x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 380x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 382x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 486x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 309x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 237x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 230x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 256x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 121x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 170x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 115x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 170x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 131x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 149x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 136x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 124x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 105x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 143x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 127x | 14.08.2018

Stránka