Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 249x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 242x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 429x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 455x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 561x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 421x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 300x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 308x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 383x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 188x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 264x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 165x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 244x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 203x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 209x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 197x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 187x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 162x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 269x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 188x | 14.08.2018

Stránka