Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 74x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 75x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 276x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 279x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 366x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 160x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 111x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 106x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 22x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 23x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 32x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 15x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 33x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 15x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 34x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 21x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 16x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 11x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 17x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 12x | 14.08.2018

Stránka