Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 230x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 221x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 414x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 437x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 532x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 376x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 280x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 287x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 343x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 166x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 238x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 146x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 217x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 186x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 186x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 175x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 162x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 148x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 224x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 172x | 14.08.2018

Stránka