Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 306x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 339x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 490x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 522x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 637x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 588x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 362x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 379x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 481x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 254x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 358x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 223x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 322x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 277x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 290x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 268x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 249x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 213x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 377x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 248x | 14.08.2018

Stránka