Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 101x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 104x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 298x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 304x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 392x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 196x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 140x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 137x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 85x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 44x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 66x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 35x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 67x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 42x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 60x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 54x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 41x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 32x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 48x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 39x | 14.08.2018

Stránka