Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 213x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 208x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 403x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 413x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 519x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 352x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 266x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 268x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 323x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 149x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 222x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 137x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 208x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 167x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 175x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 164x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 153x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 135x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 189x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 162x | 14.08.2018

Stránka