Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 341x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 456x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 524x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 562x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 696x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 709x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 411x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 453x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 550x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 297x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 420x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 263x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 398x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 329x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 341x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 325x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 289x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 245x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 474x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 281x | 14.08.2018

Stránka