Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 275x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 283x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 454x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 481x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 592x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 482x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 321x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 339x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 424x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 210x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 307x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 186x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 268x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 236x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 234x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 225x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 209x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 179x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 312x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 213x | 14.08.2018

Stránka