Obsah

Stavební úřad a vyvlastňovací úřad

Návrh na zkrácený postup pořízení změny územního plánu Staženo: 59x | 19.01.2018

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny Staženo: 59x | 19.01.2018

Podnět k pořízení regulačního plánu Staženo: 261x | 19.01.2018

Žádost o vydání regulačního plánu Staženo: 265x | 19.01.2018

Žádost o informaci z územně plánovací dokumentace Staženo: 355x | 19.01.2018

Žádost závazné stanovisko úřadu územního plánování Staženo: 124x | 19.01.2018

Žádost o přidělení č.p./č.ev. Staženo: 94x | 22.01.2018

Ohlášení dokončení stavby Staženo: 82x | 22.01.2018

Čestné prohlášení o provedení stavby Staženo: 1x | 14.08.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 1x | 14.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 2x | 14.08.2018

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 1x | 14.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 1x | 14.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 1x | 14.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 2x | 14.08.2018

Žádost o dodatečné povolení stavby Staženo: 1x | 14.08.2018

Žádost o poskytnutí informace Staženo: 2x | 14.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 1x | 14.08.2018

Žádost o povolení výjimky Staženo: 1x | 14.08.2018

Žádost o povolení zkušebního provozu Staženo: 1x | 14.08.2018

Stránka