Navigace

Obsah

Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 237x | 18.10.2017

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 250x | 18.10.2017

Žádost na kácení ( *.doc ) Staženo: 262x | 18.10.2017

Oznámení kácení Staženo: 294x | 18.10.2017

Oznámení o výpočtu poplatku a souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší Staženo: 230x | 18.10.2017

Žádost o přidělení zeminy Staženo: 223x | 18.10.2017

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.doc Staženo: 290x | 18.10.2017

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF Staženo: 317x | 18.10.2017

Bilance skrývky a dalšího využití ornice a ostatních kulturních vrstev půdy vč. časového harmonogramu Staženo: 357x | 18.10.2017

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 454x | 18.10.2017

Žádost o souhrnné stanovisko Staženo: 174x | 14.02.2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona) Staženo: 9x | 05.09.2018

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změna (§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Staženo: 5x | 05.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona) Staženo: 8x | 05.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona) Staženo: 6x | 05.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona) Staženo: 7x | 05.09.2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu (§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona) Staženo: 6x | 05.09.2018

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu (§ 14 odst. 1 vodního zákona) Staženo: 8x | 05.09.2018

Žádost o stavební povolení k vodním dílům (§ 15 vodního zákona) Staženo: 8x | 05.09.2018

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (§ 15 vodního zákona) Staženo: 7x | 05.09.2018

Stránka