Město Podbořany

Úřední hodiny

Otevírací doba MěÚ:

po 7:00-11:30 12:00-16:30

út 7:00-11:30 12:00-15:00

st 7:00-11:30 12:00-16:30

čt 7:00-11:30 12:00-15:00

pá 7:00-11:30 12:00-14:30

ve čtvrtek provoz na úseku obč. průkazů a cest. dokladů OMEZEN

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí - Vodoprávní úřad

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 211x | 18.10.2017

Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 141x | 18.10.2017

Žádost na kácení ( *.doc ) Staženo: 231x | 18.10.2017

Oznámení kácení Staženo: 188x | 18.10.2017

Oznámení o výpočtu poplatku a souhrnné provozní evidence středních zdrojů znečišťování ovzduší Staženo: 210x | 18.10.2017

Žádost o přidělení zeminy Staženo: 204x | 18.10.2017

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.doc Staženo: 267x | 18.10.2017

Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF Staženo: 301x | 18.10.2017

Bilance skrývky a dalšího využití ornice a ostatních kulturních vrstev půdy vč. časového harmonogramu Staženo: 312x | 18.10.2017

Žádost o závazné stanovisko Staženo: 332x | 18.10.2017

Žádost o souhrnné stanovisko Staženo: 53x | 14.02.2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona] Staženo: 244x | 18.10.2017

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona] Staženo: 184x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 192x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 190x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 183x | 18.10.2017

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona] Staženo: 187x | 18.10.2017

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona] Staženo: 195x | 18.10.2017

Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona] Staženo: 197x | 18.10.2017

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona] Staženo: 193x | 18.10.2017

Stránka