Navigace

Obsah

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Formuláře

Žádost na zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 337x | 14.06.2016

Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo nálezu občanského průkazu Staženo: 459x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 321x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte Staženo: 412x | 14.06.2016

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu Staženo: 479x | 14.06.2016

Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte Staženo: 509x | 14.06.2016

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15-ti let se změnou jména - příjmení Staženo: 382x | 14.06.2016

Žádost o povolení uzavřít manželství Staženo: 407x | 02.06.2015

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy Staženo: 377x | 02.06.2015

Oznámení o zpětvzetí příjmení Staženo: 357x | 02.06.2015

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 327x | 02.06.2015

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 344x | 02.06.2015

Volby

Petice - příloha ke kandidátní listině Staženo: 349x | 02.06.2015

vzor kandidátní listiny č. 1 - politická strana, politické hnutí Staženo: 115x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 2 - koalice Staženo: 120x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 3 - nezávislý kandidát Staženo: 95x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 4 - sdružení nezávislých kandidátů Staženo: 144x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 5 - sdružení politické strany a nezávislých kandidátů Staženo: 115x | 07.06.2018

Prohlášení kandidáta - příloha ke kandidátní listině Staženo: 139x | 07.06.2018

Prohlášení o odvolání kandidáta Staženo: 88x | 07.06.2018

Stránka