Navigace

Obsah

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Formuláře

Žádost na zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 520x | 14.06.2016

Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo nálezu občanského průkazu Staženo: 638x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 456x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte Staženo: 844x | 14.06.2016

Žádosti o vydání matričního dokladu Staženo: 170x | 06.06.2019

Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte Staženo: 666x | 14.06.2016

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15-ti let se změnou jména - příjmení Staženo: 518x | 14.06.2016

Žádost o povolení uzavřít manželství Staženo: 614x | 02.06.2015

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy Staženo: 519x | 02.06.2015

Oznámení o zpětvzetí příjmení Staženo: 484x | 02.06.2015

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 465x | 02.06.2015

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 475x | 02.06.2015

Volby

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu parlamentu ČR 2020 Staženo: 36x | 24.07.2020

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů 2020 Staženo: 33x | 24.07.2020

Závazná přihláška k členství v okrskové volební komisi pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Staženo: 26x | 11.08.2020

Stránka

  • 1