Navigace

Obsah

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Formuláře

Žádost na zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 483x | 14.06.2016

Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo nálezu občanského průkazu Staženo: 597x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 425x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte Staženo: 697x | 14.06.2016

Žádosti o vydání matričního dokladu Staženo: 129x | 06.06.2019

Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte Staženo: 634x | 14.06.2016

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15-ti let se změnou jména - příjmení Staženo: 486x | 14.06.2016

Žádost o povolení uzavřít manželství Staženo: 542x | 02.06.2015

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy Staženo: 492x | 02.06.2015

Oznámení o zpětvzetí příjmení Staženo: 458x | 02.06.2015

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 435x | 02.06.2015

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 446x | 02.06.2015

Volby

Petice - příloha ke kandidátní listině Staženo: 446x | 02.06.2015

vzor kandidátní listiny č. 1 - politická strana, politické hnutí Staženo: 210x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 2 - koalice Staženo: 212x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 3 - nezávislý kandidát Staženo: 188x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 4 - sdružení nezávislých kandidátů Staženo: 259x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 5 - sdružení politické strany a nezávislých kandidátů Staženo: 215x | 07.06.2018

Prohlášení kandidáta - příloha ke kandidátní listině Staženo: 245x | 07.06.2018

Prohlášení o vzdání se kandidatury Staženo: 143x | 07.06.2018

Stránka