Navigace

Obsah

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Formuláře

Žádost na zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 292x | 14.06.2016

Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo nálezu občanského průkazu Staženo: 407x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 281x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte Staženo: 335x | 14.06.2016

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu Staženo: 426x | 14.06.2016

Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte Staženo: 462x | 14.06.2016

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15-ti let se změnou jména - příjmení Staženo: 336x | 14.06.2016

Žádost o povolení uzavřít manželství Staženo: 356x | 02.06.2015

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy Staženo: 332x | 02.06.2015

Oznámení o zpětvzetí příjmení Staženo: 317x | 02.06.2015

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 284x | 02.06.2015

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 300x | 02.06.2015

Volby

Petice - příloha ke kandidátní listině Staženo: 309x | 02.06.2015

vzor kandidátní listiny č. 1 - politická strana, politické hnutí Staženo: 74x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 2 - koalice Staženo: 79x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 3 - nezávislý kandidát Staženo: 57x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 4 - sdružení nezávislých kandidátů Staženo: 101x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 5 - sdružení politické strany a nezávislých kandidátů Staženo: 72x | 07.06.2018

Prohlášení kandidáta - příloha ke kandidátní listině Staženo: 101x | 07.06.2018

Prohlášení o odvolání kandidáta Staženo: 46x | 07.06.2018

Stránka