Navigace

Obsah

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Formuláře

Žádost na zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 411x | 14.06.2016

Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo nálezu občanského průkazu Staženo: 537x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 376x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte Staženo: 516x | 14.06.2016

Žádosti o vydání matričního dokladu Staženo: 68x | 06.06.2019

Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte Staženo: 575x | 14.06.2016

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15-ti let se změnou jména - příjmení Staženo: 441x | 14.06.2016

Žádost o povolení uzavřít manželství Staženo: 482x | 02.06.2015

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy Staženo: 441x | 02.06.2015

Oznámení o zpětvzetí příjmení Staženo: 416x | 02.06.2015

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 388x | 02.06.2015

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 403x | 02.06.2015

Volby

Petice - příloha ke kandidátní listině Staženo: 405x | 02.06.2015

vzor kandidátní listiny č. 1 - politická strana, politické hnutí Staženo: 171x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 2 - koalice Staženo: 174x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 3 - nezávislý kandidát Staženo: 147x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 4 - sdružení nezávislých kandidátů Staženo: 205x | 07.06.2018

vzor kandidátní listiny č. 5 - sdružení politické strany a nezávislých kandidátů Staženo: 173x | 07.06.2018

Prohlášení kandidáta - příloha ke kandidátní listině Staženo: 198x | 07.06.2018

Prohlášení o vzdání se kandidatury Staženo: 101x | 07.06.2018

Stránka