Navigace

Obsah

Odbor organizačních a vnitřních věcí

Formuláře

Žádost na zrušení údaje o místě trvalého pobytu Staženo: 547x | 14.06.2016

Záznam o ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo nálezu občanského průkazu Staženo: 682x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení Staženo: 484x | 14.06.2016

Žádost o změnu jména - příjmení nezletilého dítěte Staženo: 923x | 14.06.2016

Žádosti o vydání matričního dokladu Staženo: 206x | 06.06.2019

Souhlas otce se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte Staženo: 691x | 14.06.2016

Souhlas nezletilého dítěte staršího 15-ti let se změnou jména - příjmení Staženo: 544x | 14.06.2016

Žádost o povolení uzavřít manželství Staženo: 645x | 02.06.2015

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy Staženo: 540x | 02.06.2015

Oznámení o zpětvzetí příjmení Staženo: 503x | 02.06.2015

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství Staženo: 485x | 02.06.2015

Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve Staženo: 495x | 02.06.2015

Volby

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu parlamentu ČR 2020 Staženo: 59x | 24.07.2020

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů 2020 Staženo: 55x | 24.07.2020

Závazná přihláška k členství v okrskové volební komisi pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Staženo: 50x | 11.08.2020

Stránka

  • 1