Navigace

Obsah

Odbor místního hospodářství a služeb

Formuláře pro hřbitovní agendu se v současné době připravují

Žádost o pokácení mimolesní zeleně Staženo: 709x | 25.01.2018

Žádost o konání shromáždění občanů Staženo: 604x | 25.01.2018

Žádost o přidělení bytu Staženo: 953x | 25.01.2018

Žádost o poskytnutí nájmu v domě s pečovatelskou službou (byty zvláštního určení) Staženo: 31x | 04.03.2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 626x | 25.01.2018

Aktualizace údajů žadatele o městský byt Staženo: 737x | 25.01.2018

Pravidla pro nakládání s městskými byty Staženo: 669x | 25.01.2018

Obecná pravidla pro poskytování dotací Staženo: 1529x | 14.06.2016

Dotační program "Podpora sportovní činnosti 2016" Staženo: 750x | 14.06.2016

Pravidla pro prodej dřeva Staženo: 654x | 25.01.2018

Pravidla pro krátkodobé pronájmy prostor v Kulturním domě, Masarykovo náměstí 922 v Podbořanech a ve Výstavní síni, Dukelská 1, Podbořany a KD Buškovice čp. 282 Staženo: 511x | 23.01.2018

Ohlášení nároku na osvobození a prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Staženo: 69x | 06.01.2022

Ohlášení o přiznání nároku na úlevu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro nezletilé poplatníky do 15ti let Staženo: 535x | 25.01.2018

Příloha1 Žádost o příspěvek/dotaci z rozpočtu Města Podbořany Staženo: 334x | 22.02.2019

Přihlášení místního poplatku TKO - nemovitosti ( chalupáři) Staženo: 55x | 04.01.2022

Odhlášení místního poplatku TKO - nemovitost ( chalupáři) Staženo: 38x | 04.01.2022

Dotační program Podpora sportovní činnosti v roce 2022 Staženo: 61x | 13.12.2021

Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu Města Podbořany na provozní náklady spojené s nemovitostí a pronájmy sportovišť v roce 2022 Staženo: 53x | 13.12.2021

Výzva k předkládání žádostí o neinvestiční dotaci - dotační program na zajištění akce PLS 2022 a PLS 2023 Staženo: 67x | 13.12.2021

Stránka

  • 1