Obsah

Odbor investic

Podmínky k poskytnutí účelové půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na rok 2018 Staženo: 30x | 07.02.2018

Žádost o poskytnutí účelové půjčky k úhradě investičních nákladů z "Fondu rozvoje bydlení" na rok 2018 Staženo: 28x | 07.02.2018

Zásady k poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu na rok 2018 Staženo: 24x | 07.02.2018

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu na rok 2018 Staženo: 33x | 07.02.2018

Zásady pro poskytování finanční půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ Staženo: 280x | 14.06.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany Staženo: 157x | 14.06.2016

Zásady k poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na období 2015 – 2018 Staženo: 270x | 07.02.2018

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na období 2015 – 2018 Staženo: 236x | 07.02.2018

Prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů (povinná příloha žádosti o příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod a inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu) Staženo: 204x | 07.02.2018

Protokol o zásahu do místní komunikace Staženo: 226x | 07.02.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 242x | 07.02.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě nemovitosti v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 220x | 07.02.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně využití kulturní památky dle § 11 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 200x | 07.02.2018

Žádost o stanovisko (všeobecně) Staženo: 242x | 07.02.2018

Stránka

  • 1