Obsah

Odbor investic

Investice

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany Staženo: 763x | 07.02.2022

Protokol o zásahu do místní komunikace Staženo: 591x | 07.02.2022

Všeobecné podmínky pro vstup do pozemků Města Podbořany za účelem uložení, oprav nebo údržby podzemních sítí Staženo: 237x | 07.02.2022

Fond rozvoje bydlení

Zásady pro poskytování finanční půjčky z Fondu rozvoje bydlení Staženo: 46x | 07.02.2022

Vyhlášení VŘ na poskytnutí půjčky na rok 2022 Staženo: 44x | 07.02.2022

Žádost o poskytnutí účelové půjčky k úhradě investičních nákladů z „Fondu rozvoje bydlení“ na rok 2022 Staženo: 41x | 07.02.2022

Čistírna odpadních vod

Zásady pro poskytování finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování domovní čistírny odpadních vod 2019 - 2022 Staženo: 78x | 07.02.2022

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod Staženo: 46x | 07.02.2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 35x | 07.02.2022

Inženýrské sítě

Zásady pro poskytování finančního příspěvku na rok 2022 Staženo: 26x | 23.03.2022

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2022 Staženo: 30x | 23.03.2022

Souhlas se zpracováním osobních údajů Staženo: 25x | 23.03.2022

Památková péče

Žádost o stanovisko (všeobecně) Staženo: 795x | 07.02.2022

Žádost o vydání závazného stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 675x | 07.02.2022

Žádost o vydání závazného stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě nemovitosti v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 557x | 07.02.2022

Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně využití kulturní památky dle § 11 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 569x | 07.02.2022

Stránka

  • 1