Obsah

Odbor investic

podmínky Staženo: 49x | 20.01.2021

09 Žádost FRB 2021 Staženo: 53x | 20.01.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Podbořany Staženo: 604x | 20.01.2021

Zásady k poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu na rok 2020 Staženo: 136x | 30.03.2020

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu na rok 2020 Staženo: 112x | 30.03.2020

Zásady k poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na období 2019 – 2022 Staženo: 289x | 04.01.2019

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod na období 2019 – 2022 Staženo: 257x | 04.01.2019

Prohlášení – souhlas se zpracováním osobních údajů (povinná příloha žádosti o příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod a inženýrských sítí k novostavbě rodinného domu) Staženo: 552x | 07.02.2018

Protokol o zásahu do místní komunikace Staženo: 503x | 07.02.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 600x | 07.02.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska k údržbě, opravě, rekonstrukci nebo jiné úpravě nemovitosti v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité národní kulturní památky dle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 497x | 07.02.2018

Žádost o vydání závazného stanoviska ke změně využití kulturní památky dle § 11 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Staženo: 506x | 07.02.2018

Žádost o stanovisko (všeobecně) Staženo: 694x | 07.02.2018

Zásady pro poskytování finanční půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ Staženo: 245x | 04.01.2019

Podmínky k poskytnutí účelové půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na rok 2020 Staženo: 114x | 13.02.2020

Žádost o poskytnutí účelové půjčky k úhradě investičních nákladů z "Fondu rozvoje bydlení" na rok 2020 Staženo: 115x | 13.02.2020

Všeobecné podmínky pro vstup do pozemků Města Podbořany za účelem uložení, oprav nebo údržby podzemních sítí Staženo: 164x | 10.07.2019

Stránka

  • 1