Obsah

Odbor dopravy

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic (místních komunikací), povolení uzavírky (a objížďky, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na silnic (místní komunikace) Staženo: 739x | 14.06.2016

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení na silnici, místní komunikaci) Staženo: 652x | 02.06.2015

Žádost vlastníka o souhlas se stanovením místní a přechodné úpravy na veřejně přístupné účelové komunikaci Staženo: 454x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Staženo: 576x | 14.06.2016

Žádost o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k silnici (místní komunikaci) Staženo: 513x | 02.06.2015

Žádost o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Staženo: 583x | 14.06.2016

Žádost o povolení činnosti v ochranném pásmu silnic Staženo: 487x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů Staženo: 535x | 14.06.2016

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - žádost o povolení zvláštního užívání silnic - umístění reklamního poutače Staženo: 370x | 14.06.2016

Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa Staženo: 449x | 14.06.2016

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 645x | 14.06.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 511x | 14.06.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 508x | 14.06.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 456x | 14.06.2016

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel ( Dovoz ) Staženo: 715x | 14.06.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 765x | 14.06.2016

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel Staženo: 381x | 02.06.2015

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel část I Staženo: 382x | 02.06.2015

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Staženo: 333x | 02.06.2015

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 490x | 14.06.2016

Stránka