Obsah

Odbor dopravy

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic (místních komunikací), povolení uzavírky (a objížďky, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na silnic (místní komunikace) Staženo: 827x | 11.11.2019

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK Staženo: 70x | 11.11.2019

Žádost vlastníka o souhlas se stanovením místní a přechodné úpravy na veřejně přístupné účelové komunikaci Staženo: 523x | 11.11.2019

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Staženo: 637x | 14.06.2016

Žádost o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k silnici (místní komunikaci) Staženo: 621x | 02.06.2015

Žádost o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Staženo: 677x | 14.06.2016

Žádost o povolení činnosti v ochranném pásmu silnic Staženo: 531x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů Staženo: 589x | 14.06.2016

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - žádost o povolení zvláštního užívání silnic - umístění reklamního poutače Staženo: 421x | 14.06.2016

Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa Staženo: 503x | 14.06.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 641x | 14.06.2016

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Staženo: 415x | 02.06.2015

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 552x | 14.06.2016

Výpis z bodového hodnocení řidiče Staženo: 229x | 14.06.2016

Výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 242x | 14.06.2016

Žádost o vrácení řidičského oprávnění Staženo: 291x | 02.06.2015

Žádost o vrácení řidičského oprávnění (při dosažení 12 bodů) Staženo: 235x | 02.06.2015

Vzdání se řidičského oprávnění Staženo: 281x | 02.06.2015

Žádost o odečet bodů Staženo: 269x | 02.06.2015

Žádost o přijetí k výuce a výcviku Staženo: 251x | 14.06.2016

Stránka