Obsah

Odbor dopravy

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic (místních komunikací), povolení uzavírky (a objížďky, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na silnic (místní komunikace) Staženo: 731x | 14.06.2016

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení na silnici, místní komunikaci) Staženo: 635x | 02.06.2015

Žádost vlastníka o souhlas se stanovením místní a přechodné úpravy na veřejně přístupné účelové komunikaci Staženo: 450x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Staženo: 569x | 14.06.2016

Žádost o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k silnici (místní komunikaci) Staženo: 503x | 02.06.2015

Žádost o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Staženo: 575x | 14.06.2016

Žádost o povolení činnosti v ochranném pásmu silnic Staženo: 483x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů Staženo: 531x | 14.06.2016

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - žádost o povolení zvláštního užívání silnic - umístění reklamního poutače Staženo: 367x | 14.06.2016

Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa Staženo: 447x | 14.06.2016

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 622x | 14.06.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 508x | 14.06.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 494x | 14.06.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 450x | 14.06.2016

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel ( Dovoz ) Staženo: 678x | 14.06.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 748x | 14.06.2016

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel Staženo: 375x | 02.06.2015

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel část I Staženo: 374x | 02.06.2015

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Staženo: 325x | 02.06.2015

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 486x | 14.06.2016

Stránka