Obsah

Odbor dopravy

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic (místních komunikací), povolení uzavírky (a objížďky, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na silnic (místní komunikace) Staženo: 1003x | 11.11.2019

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK Staženo: 164x | 11.11.2019

Žádost vlastníka o souhlas se stanovením místní a přechodné úpravy na veřejně přístupné účelové komunikaci Staženo: 603x | 11.11.2019

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Staženo: 786x | 14.06.2016

Žádost o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k silnici (místní komunikaci) Staženo: 908x | 02.06.2015

Žádost o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Staženo: 899x | 14.06.2016

Žádost o povolení činnosti v ochranném pásmu silnic Staženo: 605x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů Staženo: 685x | 14.06.2016

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - žádost o povolení zvláštního užívání silnic - umístění reklamního poutače Staženo: 517x | 14.06.2016

Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa Staženo: 603x | 14.06.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 839x | 14.06.2016

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Staženo: 522x | 02.06.2015

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 654x | 14.06.2016

Výpis z bodového hodnocení řidiče Staženo: 304x | 14.06.2016

Výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 320x | 14.06.2016

Žádost o vrácení řidičského oprávnění Staženo: 377x | 02.06.2015

Žádost o vrácení řidičského oprávnění (při dosažení 12 bodů) Staženo: 307x | 02.06.2015

Vzdání se řidičského oprávnění Staženo: 346x | 02.06.2015

Žádost o odečet bodů Staženo: 345x | 02.06.2015

Žádost o přijetí k výuce a výcviku Staženo: 347x | 14.06.2016

Stránka