Obsah

Odbor dopravy

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic (místních komunikací), povolení uzavírky (a objížďky, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na silnic (místní komunikace) Staženo: 706x | 14.06.2016

Žádost o stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení na silnici, místní komunikaci) Staženo: 596x | 02.06.2015

Žádost vlastníka o souhlas se stanovením místní a přechodné úpravy na veřejně přístupné účelové komunikaci Staženo: 433x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Staženo: 548x | 14.06.2016

Žádost o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k silnici (místní komunikaci) Staženo: 472x | 02.06.2015

Žádost o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Staženo: 543x | 14.06.2016

Žádost o povolení činnosti v ochranném pásmu silnic Staženo: 464x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů Staženo: 513x | 14.06.2016

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - žádost o povolení zvláštního užívání silnic - umístění reklamního poutače Staženo: 349x | 14.06.2016

Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa Staženo: 434x | 14.06.2016

Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel Staženo: 579x | 14.06.2016

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla Staženo: 484x | 14.06.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 471x | 14.06.2016

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz Staženo: 435x | 14.06.2016

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel ( Dovoz ) Staženo: 624x | 14.06.2016

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla Staženo: 727x | 14.06.2016

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel Staženo: 362x | 02.06.2015

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel část I Staženo: 359x | 02.06.2015

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Staženo: 310x | 02.06.2015

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 467x | 14.06.2016

Stránka