Obsah

Odbor dopravy

Formuláře

Žádost o povolení zvláštního užívání silnic (místních komunikací), povolení uzavírky (a objížďky, stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) na silnic (místní komunikace) Staženo: 1224x | 11.11.2019

Návrh stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK Staženo: 275x | 11.11.2019

Žádost vlastníka o souhlas se stanovením místní a přechodné úpravy na veřejně přístupné účelové komunikaci Staženo: 731x | 11.11.2019

Žádost o povolení zvláštního užívání místních komunikací Staženo: 1038x | 14.06.2016

Žádost o povolení připojení místní komunikace, účelové komunikace či sousední nemovitosti k silnici (místní komunikaci) Staženo: 1217x | 02.06.2015

Žádost o umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech Staženo: 1167x | 14.06.2016

Žádost o povolení činnosti v ochranném pásmu silnic Staženo: 717x | 14.06.2016

Žádost o povolení zvláštního užívání silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů Staženo: 911x | 14.06.2016

Žádost o vydání rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání komunikace - žádost o povolení zvláštního užívání silnic - umístění reklamního poutače Staženo: 667x | 14.06.2016

Žádost o vyhrazení trvalého parkovacího místa Staženo: 711x | 14.06.2016

Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel Staženo: 1302x | 14.06.2016

Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti Staženo: 620x | 02.06.2015

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu Staženo: 781x | 14.06.2016

Výpis z bodového hodnocení řidiče Staženo: 400x | 14.06.2016

Výpis z evidenční karty řidiče Staženo: 445x | 14.06.2016

Žádost o vrácení řidičského oprávnění Staženo: 499x | 02.06.2015

Žádost o vrácení řidičského oprávnění (při dosažení 12 bodů) Staženo: 416x | 02.06.2015

Vzdání se řidičského oprávnění Staženo: 438x | 02.06.2015

Žádost o odečet bodů Staženo: 424x | 02.06.2015

Žádost o přijetí k výuce a výcviku Staženo: 463x | 14.06.2016

Stránka