Navigace

Obsah

Zápisy do základních škol v Podbořanech

Typ: MěÚ
zápisZápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s COVID 19 bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, žádost o odklad povinné školní docházky) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Upřednostňujeme podání přihlášky a zápisního listu poštou nebo osobním podáním  od 20. 4. 2020 do 30. 4. 2020. V případě osobního podání v době od 14:00 do 16:00 hod.

 

Žádost o přijetí do přípravné třídy budeme řešit zároveň s žádostí o odklad povinné školní docházky.


Vytvořeno: 23. 3. 2020
Poslední aktualizace: 23. 3. 2020 07:34