Navigace

Obsah

Základní umělecká škola Podbořany - Příměstský letní umělecký tábor ZUŠ Podbořany - červenec 2021

Typ: náš tip
táborPříměstský letní umělecký tábor - ZUŠ Podbořany 2021 vzniká za podpory Města Podbořany, Koupaliště Podbořany a finančních partnerů jako bezplatná nabídka školy pro děti a zájemce o vzdělávání na ZUŠ Podbořany.

Děti s našimi pedagogy zde stráví čas uměleckými aktivitami a turistikou v regionu Podbořanska.

Výstupem jsou veřejné kulturní akce ve městě Podbořany: 2 x koncert vč. tanečního vystoupení na Koupališti Podbořany, 2 x výstava výtvarných prací ve „Žlutém“ kostele.

 

Účastí na těchto aktivitách školy splní nový uchazeč o studium na ZUŠ Podbořany podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22. Ostatní uchazeči mohou absolvovat přijímací zkoušky v měsíci červnu nebo září 2021.

 

Cíl tábora:

Tábor má za cíl vzbudit a prohloubit u dětí zájem o umělecké vzdělávání v Základní umělecké škole Podbořany.

Tábor je nepobytový a slouží k zajišťování uměleckých, pohybových a turistických aktivit dětí na Podbořansku.

 

Lektoři:

Lektory aktivit tábora jsou pedagogové ZUŠ Podbořany, okres Louny.

 

Platební podmínky a organizace:

Realizace a organizace tábora je bezplatná, hradí se pouze obědy a cesty busem na výlety/z výletu atd. Podrobnosti o organizaci jednotlivých dnů na webu ZUŠ..

 

Stravování a pitný režim:

Stravování je poskytováno externím poskytovatelem – Národní dům Podbořany, za úhradu 100,- Kč. za oběd/dítě – polévka, hlavní jídlo, nápoj. (Jídelní lístek bude k dispozici předem)

Platební údaje za obědy obdrží účastníci, po podepsání a odevzdání závazné přihlášky v kanceláři školy a hradí se ve výši 500,- Kč za týden (týden/celkem 5 x oběd) Děti si nosí do ZUŠ a na výlety své nápoje (doporučujeme alespoň 1,5 L vody) a svačinu na odpoledne s sebou. Škola bude zajišťovat při výuce ve třídách distribuci balených vod a jednorázových kelímků.

 

Cestování a kapesné:

Při výletech zohledňujeme fyzické potřeby dětí, využíváme dle potřeby autobusu MHD. Jízdenky a vstupy do památek (rozhledny – Rozhledna Kryry a Novogotický templ Krásný Dvůr jsou zpoplatněny. Rodiče vybaví na týden děti kapesným ve výši cca 200,- Kč., nejlépe v drobných mincích.

 

Organizace a zaměření turnusů:

Cílové skupiny:  Tábor je organizován ve dvou režimech:

  • I. TURNUS pro stávající žáky a kurzisty ZUŠ Podbořany: 12. – 16. července, 8.00 – 16.00

 

  • II. TURNUS pro nové zájemce o studium na ZUŠ Podbořany: 19. – 23. července, 8.00 – 16.00

 

Časový rozvrh dne příměstského tábora: 

I. TURNUS – příchod do ZUŠ v 7.45 hod.,  od 8.00  – 11. 15. hod.: umělecké aktivity v ZUŠ dle zařazení dětí v oborech (hudební, taneční, výtvarný), v poledne: oběd v ND Podbořany, odpoledne: turistika, příprava kulturních akcí, zakončení aktivit vždy v 16.00 hod. - předání dětí zákonným zástupcům, poslední den příměstského tábora (pátek) zakončení aktivit v 15.00 hod. - předání dětí zákonným zástupcům, od 16.00 – vernisáž výstavy výtvarných prací dětí, „žlutý“ kostel Podbořany, od 18.00 – taneční a hudební vystoupení na koupališti Podbořany (v případě špatného počasí v KD Pegas)

 

II TURNUS – příchod do ZUŠ v 7.45 hod.,  od 8.00  – 11. 15. hod.: umělecké aktivity v ZUŠ pro mimoškolní děti, které si střídavě vyzkouší práci ve všech uměleckých činnostech (hudebních, pěveckých, tanečních, výtvarných), v poledne: oběd v ND Podbořany, odpoledne: turistika, příprava kulturních akcí, zakončení aktivit vždy v 16.00 hod. - předání dětí zákonným zástupcům, poslední den příměstského tábora (pátek) zakončení aktivit v 15.00 hod. - předání dětí zákonným zástupcům, od 16.00 – vernisáž výstavy výtvarných prací dětí, „žlutý“ kostel Podbořany, od 18.00 – taneční a hudební vystoupení na koupališti Podbořany (v případě špatného počasí v KD Pegas)

 

PODMÍNKY ÚČASTI DÍTĚTE NA TURNUSU:

 

PODANÁ A PODEPSANÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM DÍTĚTE VČ. PŘÍLOH

DOBRÝ ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE

ÚHRADA POPLATKU ZA STRAVOVÁNÍ DÍTĚTE 500,- Kč./TURNUS

KAPESNÉ DÍTĚTE VE VÝŠI 200,- Kč./TÝDEN (na úhradu cestovného, vstupného na výletech)

 

PODANÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR SPOLU S ÚHRADOU STRAVNÉHO ZA OBĚDY JE ZÁVAZNÁ A PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE LZE ZRUŠIT NA ZÁKLADĚ DORUČENÉ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŘEDITELI ŠKOLY POUZE Z DŮVODU:

  • NEMOCI
  • PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ
  • NAŘÍZENÉ KARANTÉNY, IZOLACE
  • Z DŮVODŮ HODNÝCH ZVLÁŠTNÍHO ZŘETELE – STĚHOVÁNÍ,  ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ

 

POKUD JE PODANÁ ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA A UHRAZENO STRAVNÉ DO POKLADNY ZUŠ PODBOŘANY A DÍTĚ MIMO VÝŠE UVEDENÉ DŮVODY PŘESTO NENASTOUPÍ NA TURNUS, ÚHRADA VE VÝŠI 500,- Kč. PROPADNE VE PROSPĚCH ŠKOLY Z DŮVODU CELKOVÝCH PROVOZNÍCH A MZDOVÝCH NÁKLADŮ ZA BEZPLATNĚ POSKYTOVANÉ LEKTORSKÉ ČINNOSTI VČ.  NEVYUŽITÉHO MÍSTA V OMEZENÉ KAPACITĚ TURNUSU.

Více informací na www.zuspodborany.cz

 

Zpracoval: Bc. Martin Říhovský, dipl. um., řed. ZUŠ Podbořany, okres Louny

tel: 774 832 444

https://www.zuspodborany.cz

 

Plakát - tábor ZUŠ, s logy + Kaolin Hlubany.pdf (495.05 kB)

Přihláška - zájemci o studium na ZUŠ - Příměstský letní umělecký tábor ZUŠ Podbořany 2021.doc (39 kB)

Přihláška - žáci a kurzisté ZUŠ - Příměstský letní umělecký tábor ZUŠ Podbořany 2021.doc (39.5 kB)

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ UMĚLECKÝ TÁBOR - ZUŠ PODBOŘANY 2021 - DENNÍ HARMONOGRAM.pdf (864.86 kB)

Řád příměstského tábora ZUŠ.doc (37.5 kB)

Úhrada stravného - I. turnus - žáci a kurzisté ZUŠ.doc (25 kB)

Úhrada stravného - II. turnus - zájemci o studium na ZUŠ.doc (25 kB)


Přílohy

Vytvořeno: 1. 5. 2021
Poslední aktualizace: 1. 5. 2021 12:26
Autor: Antonín Meder