Navigace

Obsah

Odpuštění části dluhů dlužníkům vůči městu Podbořany v rámci tzv. „milostivého léta“

Typ: ostatní
Odpuštění části dluhů dlužníkům vůči městu Podbořany v rámci tzv. „milostivého léta“ 1Pokud dlužíte městu Podbořany a dluh je vymáhán u soudního exekutora, v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 máte mimořádnou příležitost svůj dluh řešit.

V tomto období zaplatíte pouze jistinu dluhu a poplatek 908 Kč (750 Kč + DPH) soudnímu exekutorovi. Vše ostatní (úroky, penále, poplatky z prodlení, náklady soudního řízení aj.) Vám bude odpuštěno.

Pro více informací volejte p. Simonu Gaschovou tel. 415 237 523 z finančního odboru nebo přijďte osobně na MěÚ v Podbořanech, kde Vám budou poskytnuty veškeré potřebné informace k institutu tzv. „milostivého léta“

Další informace viz článek níže.

Bc. Simona Gaschová, DiS., finanční odbor, 415 237 523


Milostivé léto odpustí dlužníkům také část dluhů vůči obcím

Od 28. října tohoto roku do 28. ledna 2022 se mohou lidé snáze zbavit svých dluhů vůči státu, zdravotním pojišťovnám a dalším veřejnoprávním věřitelům včetně krajů a obcí, jimi zřizovaným organizacím či většinově vlastněným obchodním společnostem, tedy např. vůči dopravním podnikům, nemocnicím či městským společnostem spravujícím bytový fond. Umožní to institut tzv. milostivého léta, který v rámci novely exekučního řádu schválil v srpnu Parlament.

Zaplatí-li povinný v tomto termínu jistinu dluhu a poplatek 908,- Kč (tzn. 750 Kč + DPH) soudnímu exekutorovi, bude mu ze zákona odpuštěn zbytek dluhu, resp. příslušenství dluhu (úroky, penále, náklady nalézacího řízení a exekuce). Odpuštění příslušenství se týká pouze pohledávek vymáhaných soudními exekutory, nikoliv na daňové a správní exekuce, tedy exekuční řízení vedená přímo magistrátem či obecním úřadem. Dlužník taktéž nesmí být v insolvenci.

Je třeba zdůraznit, že se jedná o mimořádnou jednorázovou příležitost. Zásadní proto bude informovanost dlužníků. Mnozí dlužníci se do dluhové pasti dostali tím, že ignorovali své závazky a neuhradili včas často ani bagatelní dluhy. Novela zákona jim nyní dává mimořádnou šanci svých dluhů se zbavit. Pro města a obce znamená milostivé léto definitivní ztrátu části pohledávek a nákladů vynaložených na jejich vymáhání. Na druhou stranu je ale pro obce taktéž příležitostí získat zpět část doteď zdánlivě marných pohledávek a ukončit dlouhá exekuční řízení.

V tomto ohledu je nutné upozornit také na jiné instituty poslední novely exekučního řádu, a to zejména na mechanismus zastavování marných exekucí, u kterých nebyly vymoženy ani náklady řízení v posledních 6 letech (u bagatelních dluhů do 1500,- Kč bez příslušenství dokonce už po 3 letech). I v tomto kontextu lze obcím doporučit aktivní přístup vůči dlužníkům, zejména v jejich informování o podmínkách tzv. milostivého létu, resp. postupu podle čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. Některá města a obce již avizovala, že budou k 28. říjnu aktivně informovat své dlužníky a zajistí tento postup i u svých příspěvkových organizací a obchodních společností.

Úspěch institutu milostivého léta mají v rukou ale nakonec především sami dlužníci. Vůči těm, kteří tuto příležitost nevyužijí, budou muset obce nadále v rámci své zákonné povinnosti pohledávky řádně vymáhat.

(článek publikován se souhlasem autora)

Mgr. Martin Pikous, Legislativně právní sekce SMO ČR


Vytvořeno: 13. 10. 2021
Poslední aktualizace: 13. 10. 2021 08:41
Autor: Simona Gaschová DiS.