Navigace

Obsah

Dotazy k záznamu ve výpisu z katastru nemovitostí

Typ: MěÚ
V poslední době na Stavební úřad MěÚ Podbořany přišlo několik dotazů, týkajících se záznamu ve výpisu z katastru nemovitostí, související s dobývacím prostorem.
  • Dobývací prostor DP 60206 Podbořany, pro surovinu kaolin, byl dle podkladů obdržených pro zpracování Územně analytických podkladů (ÚAP) a územního plánu (ÚP), stanoven 20.8.1966.
  • Při pořizování územního plánu Podbořany (vydání 10.2. 2010, účinnost od 27.2.2010) byly zakresleny a zohledněny všechny limity území, které jsme obdrželi během projednávání návrhu územního plánu. Do ÚP musí být všechny známé limity území zapracovány. V opačném případě by ÚP nebyl schválen.
  • Jedním z limitů území jsou i dobývací prostory. Podklady pro zapracování do ÚPD (územně plánovací dokumentace) byly převzaty od Obvodního báňského úřadu Most.
  • Ochranu a využívání nerostného bohatství, např. dobývacích prostorů, nejen v ÚPD  zajišťuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Krajský úřad Ústeckého kraje, odb. životního prostředí a zemědělství a dále Obvodní báňský úřad (OBÚ), v tomto případě se sídlem v Mostě. Další dotazy ohledně dobývacího prostoru by Vám nejlépe zodpověděli na OBÚ Most.
  • Stavební úřad není oprávněn k jakýmkoliv změnám, týkajících se zápisu do katastru nemovitostí (např. vklad nebo výmaz). Dle obdržených informací, byl iniciátorem vkladu (jiné zápisy – pozemek se nachází v dobývacím prostoru) do katastru nemovitostí Obvodní báňský úřad Most. Je tedy třeba obrátit se na tento úřad.
  • Ohledně výše uvedeného zápisu, v katastru nemovitostí, neprobíhala na MěÚ Podbořany žádná jednání.

Vytvořeno: 25. 3. 2021
Poslední aktualizace: 25. 3. 2021 13:50