Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

#

Nová mobilní aplikace

Město Podbořany uvedlo do provozu novou mobilní aplikaci V obraze. celý text

ostatní | 8. 8. 2018 | Autor: Antonín Meder

15. ročník akce HURÁ DO ŠKOLY 25.8.2018

FK HLUBANY za přispění Města Podbořany pořádá dne 25.8.2018 od 14:00 na fotbalovém hřišti v Hlubanech 15. ročník akce pro rodiče s dětmi HURÁ DO ŠKOLY. celý text

ostatní | 7. 8. 2018 | Autor: Jan Mour

Zpráva z 19. jednání zastupitelstva Města Podbořany z 1.8.2018

Zastupitelstvo schválilo změnu jednacího řádu zastupitelstva. celý text

ostatní | 7. 8. 2018 | Autor: Mgr. Martin Gutzer

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice

V termínu od 1. 7. do 31. 10. 2018 budou probíhat restaurátorské práce na obnově sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Buškovice, která je ve vlastnictví Města Podbořany. Socha se nachází na pozemku parc. č. 3084/1 v katastrálním území Buškovice pod kostelem. Uvedená socha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 43143/5-1083. celý text

ostatní | 1. 8. 2018 | Autor: Petr Šikl

Požár budovy ZŠ v Příčné ulici

Dne 28.6.2018 shořelo 30% střechy budovy základní školy v Příčné ulici.
Dle vyjádření statika z dnešního dne není statika budovy narušena. Dle vyjádření stavební firmy bude škola připravena k 1.9. k výuce. celý text

ostatní | 29. 6. 2018 | Autor: Jan Mour

Prodej palivového dřeva

Město Podbořany, odbor místního hospodářství a služeb oznamuje, že prodává palivové dřevo.
Pokud máte zájem, kontaktujte referenta odboru místního hospodářství a služeb paní Elbogenovou Martinu (415 237 527). celý text

ostatní | 21. 6. 2018 | Autor: Jan Mour
#

Restaurování sochy sv. Floriána v obci Sýrovice

V termínu od 1. 7. do 31. 10. 2018 budou probíhat restaurátorské práce na obnově sochy sv. Floriána v obci Sýrovice, která je ve vlastnictví Města Podbořany. Socha se nachází na pozemku parc. č. 470/1 v katastrálním území Sýrovice na návsi. Uvedená socha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 43713/5-1378. celý text

ostatní | 18. 6. 2018 | Autor: Petr Šikl
#

Náborová kampaň PČR

Přidej se k nám!

Policie České republiky nabízí uplatnění pro zájemce o služební poměr příslušníka Policie České republiky.
Práci v jednom z bezpečnostních sborů - Policii České republiky a samotný výkon policejní služby je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly.
Úkolem příslušníka Policie České republiky je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji a usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.
Policistou by se měl stát takový občan, který chce ve svém životě zastávat a prosazovat zákon, přistupovat individuálně a spravedlivě ke každému občanovi a prohlubovat svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.
Také Ty můžeš být jedním z nás! celý text

ostatní | 26. 1. 2018 | Autor: Antonín Meder

UPOZORNĚNÍ

Městský úřad Podbořany, odbor místního hospodářství a služeb, upozorňuje své poplatníky na změnu u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. celý text

ostatní | 24. 1. 2018 | Autor: Martin Mašek
#

Poplatky za komunální odpad

Uveřejňujeme následující informace týkající se poplatků za komunální odpad v roce 2018:
Výše poplatku v Kč/rok:
osoba: 640 Kč
děti do 3 let: 320 Kč
děti do 15 let: 480 Kč celý text

ostatní | 22. 12. 2017 | Autor: Jan Mour
#

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty

V termínu od 1. 7. do 31. 10. 2017 budou probíhat restaurátorské práce na obnově sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Oploty, která je ve vlastnictví Města Podbořany. Socha se nachází na pozemku parc. č. 587 v katastrálním území Kněžice u Podbořan u průtahové komunikace Kněžice - Oploty. Uvedená socha je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 43412/5-1180. celý text

ostatní | 10. 7. 2017 | Autor: Petr Šikl
#

Restaurování sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory

V termínu od 1. 7. do 31. 10. 2017 budou probíhat restaurátorské práce na obnově sochy Panny Marie s Ježíškem v obci Mory, která je ve vlastnictví Města Podbořany. Socha se nachází před vstupní branou do areálu kostela Narození Panny Marie na pozemku parc. č. 372/1 v katastrálním území Kněžice u Podbořan. Uvedená socha není zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. celý text

ostatní | 10. 7. 2017 | Autor: Petr Šikl
#

Přechod na digitální vysílání DVB-T2

"Povinná" výměna televizí a set-top boxů přijímajících pozemní digitální vysílání. Spuštění DVB-T2 se blíží.

Před pár lety mnozí z nás ani netušili, že vysílání, které sledujeme v televizi, je analogové. Přišli jsme na to, až když jsme zjistili, že ho nahradí vysílání digitální a my musíme kupovat nová zařízení, set-top boxy a tak dále. A historie se opakuje. Sotva jsme si zvykli používat dva ovladače nebo jsme si pořídili novou televizi, už je tu hlášení o další změně. Obyčejné digitální vysílání s označením DVB-T už nám stačit nebude, na scénu se chystá DVB-T2. celý text

ostatní | 28. 4. 2017 | Autor: Jan Mour

Výzva k podání žádostí - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo kultury ČR připravilo opět pro rok 2017 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen Program). Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky. celý text

ostatní | 30. 1. 2017 | Autor: Petr Šikl

Výzva na předložení dodatečných otázek pro zakázku "Sportovní hala Podbořany" pro počátek roku 2017

Vážení,

oznamuji Vám tímto, že Rada města Podbořany na své schůzi dne 30. 11. 2016 přijala usnesení pod bodem jednacím číslo 539/2016 a to:
Rada města ruší VŘ na zakázku: „Sportovní hala Podbořany“ z důvodu vad a nedodělků v projektové dokumentaci, podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. (v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele). celý text

ostatní | 12. 12. 2016 | Autor: Petr Šikl

Sportovní hala Podbořany

Město Podbořany oznamuje přípravu zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky. Výběrové řízení bude zajišťovat Odbor investic. Případné dotazy na tel 775 762 141 pan Ohanka nebo email: ohanka@podborany.net. celý text

ostatní | 18. 10. 2016 | Autor: Petr Šikl
#

Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích

V termínu od 1. 8. do 31. 10. 2016 bude probíhat obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích, která je ve vlastnictví Města Podbořany. Výklenková kaple se nachází u komunikace Kněžice – Mory poblíž železničního přejezdu na pozemku parc. č. 111 v katastrálním území Kněžice u Podbořan. Uvedená výklenková kaple je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 43293 / 5-1177. celý text

ostatní | 19. 7. 2016 | Autor: Petr Šikl

Policie ČR hledá nové kolegy

Více informací v letáčku celý text

ostatní | 9. 3. 2016 | Autor:

Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy

Centrální místo Služeb - Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy (CMS KIVS) je projektem, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma vs. veřejná správa. KIVS je navržena jako centralizovaná komunikační infrastruktura s Centrálním místem služeb, které je jediným místem výměny dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy a zároveň jediným místem propojení k veřejné síti internet a specifických neveřejných sítí např. sítí Evropské unie. celý text

ostatní | 4. 12. 2015 | Autor:

Informace o rušení příjmu pozemního televizního vysílání DVB-T

V souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE v České republice se objevují stížností občanů nebo obcí na rušení příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T). V některých lokalitách došlo přechodně k úplné ztrátě televizního signálu pro celé oblasti/čtvrti nebo jsou rušeny jednotlivé domácnosti. celý text

ostatní | 10. 11. 2015 | Autor:
#

Restaurování sochy sv. Prokopa u obce Buškovice

V termínu od 1. 7. do 31. 10. 2015 bude probíhat restaurování sochy sv. Prokopa u Buškovic, která je ve vlastnictví Města Podbořany. Socha sv. Prokopa se nachází u staré pěší cesty z Kružína na Buškovice na pozemku parc. č. 2259/27 v katastrálním území Buškovice. Uvedená socha není zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. celý text

ostatní | 3. 7. 2015 | Autor: Petr Šikl

Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení auta z provozu!

www.dokonceteregistraci.cz celý text

ostatní | 2. 6. 2015 | Autor: Antonín Meder
#

Informace poplatníkům za místní poplatek ze psů

Splatnost poplatku je nejpozději do:
•při částce do 300,- Kč (včetně) do 31. 3. 2015
•při částce vyšší než 300,- Kč lze poplatek zaplatit ve 2 stejných splátkách v termínech 31. 3.2015 a 30. 9.2015 celý text

ostatní | 18. 2. 2015 | Autor: Antonín Meder

Zahájení moštování v Podbořanech

Moštárna v Podbořanech otevírá v sobotu 13.9.2014 a bude otevřena zatím jen v sobotu od 8.00 do 13.00, v případě potřeby i déle.
Ceny: 2,50Kč/kg peckovin, 5Kč/kg bobulovin, drcení ovoce 15Kč/100kg.
Domluva na telefonním čísle 777 214 199 pan Rott. celý text

ostatní | 29. 9. 2014 | Autor: Jan Mour

Město Podbořany - nabídka majetku k prodeji

Záměr prodeje města Podbořany ze svého majetku celý text

ostatní | 17. 9. 2014 | Autor: Antonín Meder
#

Sběrné místo pro použité cartridge a tonery

Vážení spoluobčané,
vytvořili jsme pro vás bezplatné sběrné místo pro použité cartridge a tonery z vašich tiskáren a kopírek. Nachází se v přízemí a ve 2. patře budovy Městského úřadu v Podbořanech.
Děkujeme, že s námi recyklujete. celý text

ostatní | 9. 9. 2014 | Autor: Jan Mour

Oční lékař v Podbořanech

V Podbořanech od 1.9.2014 opět ordinuje oční lékař.
Objednání je možné na telef. čísle: 734 449 022, MUDr. Faldusová nebo MUDr. Varchalová. celý text

ostatní | 3. 9. 2014 | Autor: Antonín Meder

Den otevřených dveří

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašují v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR celý text

ostatní | 2. 10. 2013 | Autor: Antonín Meder

Tisková zpráva k rekonstrukci sídliště střed

Na základě nepřesným a neúplných informací v novinách vydáváme následující zprávu. celý text

ostatní | 20. 9. 2013 | Autor: Antonín Meder

Projekt Poznej sousedův region

úspěšný projekt na cílové čáře celý text

ostatní | 15. 8. 2013 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední