Menu
Město Podbořany
Podbořany

bezpecnostni rada

BEZPEČNOSTNÍ RADA

obce s rozšířenou působností

PODBOŘANY

Funkce v bezpečnostní
radě

Příjmení
zaměstnavatel
funkce

Telelefon

Mobil

fax

krizový mobil
e-mail

předseda

Mgr. REINDL Radek
MěÚ Podbořany
starosta

415 237 580

777 214 192

415 237 603

reindl@podborany.net

zástupce
předsedy

Ing. HONZL Karel
MěÚ Podbořany
místostarosta

415 237 581

774 214 191

415 237 603

honzl@podborany.net

člen

Mgr. GUTZER Martin
MěÚ Podbořany
tajemník

415 237 529

777 214 193

415 237 601

gutzer@podborany.net

člen

plk. Ing. KUBÁNEK Robert
ÚO PČR Louny

974 437 220

777 867 114

974 437 108

robert.kubanek@pcr.cz

člen

npor.Ing. 
KLÍMA Lukáš
velitel PS HZS Podbořany

950 413 111
950 413 162

724 178 893

 

lukas.klima@ulk.izscr.cz

člen

SVOBODA Josef
velitel JPO SDH

773 979 970

 

spepa@podborany.cz

člen

MUDr. ŠINDELÁŘ Radim
vedoucí lékař ZZS Podbořany

415 214 579

723 265 455

415 215 579

toroe@seznam.cz

tajemník
BR a KŠ

ŽEŽULKA Karel
referent KŘ
MěÚ Podbořany

415 237 568

725 061 058

415 237 603

krizový 725 061 058
zezulka@podborany.net

Použité zkratky:

HZS hasičský záchrannná sbor
PČR policie České republiky
ZZS zdravotnická záchranná služba
JPO SDH jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů
ÚO územní odbor
BR bezpečnostní rada
krizový štáb
krizové řízení