Menu
Město Podbořany
Podbořany

Kontakty na určené školská zařízení

-

Rozhodnutím hejtmana Ústeckého kraje č. 146/2020/COV19 o určení školy nebo školského zařízení k vykonávání péče za nouzového stavu o děti ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci: bezpečnostních sborů; obecní policie; poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví; příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení, byly určeny pro správní obvod ORP Podbořany, od 14. 10. 2020, níže uvedené školy. V případě potřeby a dotazů využijte uvedené kontakty.

 

  • Základní škola Podbořany, Husova 276, 441 01 Podbořany
    ​​​​​​​ředitelka: Mgr. Jana ŠIPOŠOVÁ, tel. 605 746 576, e-mail:
    reditelka@1zs,podborany.cz

​​​​​​​

  • Mateřská škola Podbořany, Hlubanská 321, 441 01 Podbořany
    ředitelka: Iveta HARAGOVÁ, tel. 415 214 653, e-mail: ms.hubanska@tiscali.cz
Datum vložení: 14. 10. 2020 11:12
Datum poslední aktualizace: 14. 10. 2020 11:14
Autor: Karel Žežulka