Navigace

Obsah

Přehled ústředních orgánů státní správy ...
 

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

URL: www.mfcr.cz

 


 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1

URL: www.mzv.cz

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČRlogo ministerstva
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

URL: www.msmt.cz

 

 


 

Ministerstvo kultury ČRlogo ministerstva
Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1

URL: www.mkcr.cz

 


 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČRlogo ministerstva
Na poříčním právu 376/1, 128 00 Praha 2

URL: www.mpsv.cz

 


 

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4, 128 01 Praha 2

URL: www.mzcr.cz

 


 

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 424/16, 128 10 Praha 2

URL: portal.justice.cz/ms/ms.aspx?o=23&j=33

 


 

Ministerstvo vnitra ČRlogo ministerstva
Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7

URL: www.mvcr.cz

 


 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČRlogo ministerstva
Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

URL: www.mpo.cz

 


 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČRlogo ministerstva
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

URL: www.mmr.cz

 


 

Ministerstvo zemědělství ČRlogo ministerstva
Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1

URL: www.mze.cz

 


 

Ministerstvo obrany ČRlogo ministerstva
Tychonova 1, 160 00 Praha 6

URL: www.army.cz

 


 

Ministerstvo dopravy ČRlogo ministerstva
nábř. L. Svobody 12/1222, 110 15 Praha 1

URL: www.mdcr.cz

 


 

Ministerstvo životního prostředí ČRlogo ministerstva
Vršovická 65, 100 10 Praha 10

URL: www.env.cz

 


 

Český báňský úřad
Kozí 748/4, 110 01 Praha 1

URL: www.cbusbs.cz

 


 

Český statistický úřad
Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

URL: www.czso.cz

 


 

Český telekomunikační úřadlogo
Sokolovská 58/219, Praha 9

URL: www.ctu.cz

 


 

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy

URL: www.cuzk.cz

 


 

Energetický regulační úřadlogo
Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava

URL: www.eru.cz

 


 

Národní bezpečnostní úřadlogo
Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5

URL: www.nbu.cz

 

 

 


 

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5

URL: www.sshr.cz

 


 

Státní úřad pro jadernou bezpečnostlogo
Senovážné nám. 9, 110 00 Praha 1

URL: www.sujb.cz

 


 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěželogo
Joštova 8, 601 56 Brno

URL: www.compet.cz

 


 

Úřad průmyslového vlastnictví
Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 - Bubeneč

URL: www.upv.cz

 


 

Úřad vlády ČRznak
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1

URL: www.vlada.cz