Navigace

Obsah

TISKOVÁ ZPRÁVA

Typ: náš tip
Radek ReindlVážení spoluobčané,
Město Podbořany Vás informuje, že ve věci „prodejů pozemků Na Lišce a údajné vzniklé škodě“ dne 30.6. 2020 Policie ČR podezření ODLOŽILA, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu a není na místě věc vyřídit jinak !!!!

Od 22. listopadu 2019 máte tuto uměle vytvořenou „kauzu“ možnost sledovat, neboť právě k tomuto datu byl Městu Podbořany zcela NEZÁKONNĚ okresní státní zástupkyní p. Pavlišovovou, na základě oznámení Ing. Lumíra ŠOPFA a Ing. Martina ŘEPÍKA, ustanoven tzv. opatrovník. Toto rozhodnutí státní zástupkyně bylo (na základě stížnosti dohledovou statní zástupkyní právě proto, že bylo nezákonné),  zrušeno. Nicméně Policie ČR dále pokračovala v prošetřování, až do vydání usnesení o odložení 30.6.2020.

Dne 14. 12. 2018 bylo Policii ČR, oddělení hospodářské kriminality v Lounech zasláno od Okresního státního zastupitelství v Lounech detailní oznámení p. Lumíra ŠOPFA a p. Martina ŘEPÍKA, ve shora uvedené věci. Na základě oznámení bylo policejním orgánem zahájeno šetření podle § 158 trestního řádu.

K uvedenému případu bylo prováděno rozsáhlé prověřování, byly zajištěny podstatné materiály, vyslýcháni zastupitelé, kupující pozemků, budoucí stavebníci i další osoby.

V odůvodnění odložení je Policií ČR mimo jiné rovněž uvedeno, že:

  1. Město Podbořany v této věci postupovalo v souladu se zákonem,
  2. Město Podbořany si nad rámec nechalo zpracovat znalecký posudek,
  3. kupní cena byla stanovena až po vypracování znaleckého posudku,
  4. záměr města byl schválen drtivou většinou přítomných zastupitelů,
  5. prodej byl řádně zveřejněn dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Celé toto oznámení a následné prošetřování však znamenalo bezprecedentní zásah do chodu, hospodaření města a v neposlední řadě do jeho pověsti. Noviny nepsaly o Podbořanech téměř nic jiného, než že se v nich prošetřují prodeje pozemků. Zatímco se o Vánocích každý mohl dozvědět ve specializovaných přílohách tiskovin o vánočních stromech a trzích v okolních městech, tak o našem městě pouze o tom, že „Policie prošetřuje prodeje pozemků Na Lišce“. Takový obraz celá ta smyšlená kauza dvou osob pro město znamenala.  Bohužel se tím ukázalo, čeho všeho jsou schopni spekulanti s pozemky jen proto, aby ochránili své zisky. Je jim zcela jedno, že utrpěl veřejný zájem nebo chod města. Je jim zcela jedno, že poškodili dobrou pověst Města Podbořany u jeho obchodních partnerů a veřejnosti a nebo, že vystavili podbořanské občany, kteří zde chtějí stavět domy, nejistotě.

Je mimo lidské chápání, že se ani nezastavili před tím, takto odporným způsobem zasahovat do osobních a rodinných životů a osobnostních práv některých minulých i současných zastupitelů, tedy lidí, kteří svůj čas věnují právě výkonu veřejné služby městu. A to nejenom výše zmíněným oznámením, ale i neoprávněnou dehonestací zastupitelů a představitelů města, včetně starosty, prostřednictvím elektronických nástrojů dálkové komunikace, sociálních sítí, všech těch facebookových placených Pravdovodů a dalších pomluv a výmyslů. Je mi zároveň velmi líto, že se např. dlouholetá zastupitelka a bývalá ředitelka Gymnázia Podbořany Mgr. Marie Honzlová, uzavření této věci, kterou byla také poškozena, ve své těžké nemoci ani nedožila.

Proto vyzývám p. Lumíra Šopfa a p. Martina Řepíka k veřejné omluvě všem zastupitelům, kteří museli rok a půl čelit těmto nesmyslným útokům a to při zahájení nejbližšího jednání Zastupitelstva města Podbořany ve středu 2. září 2020 od 17.00 hodin.

                                                                                                       Mgr. Radek Reindl
                                                                                                       Starosta města


Příloha

Vytvořeno: 9. 7. 2020
Poslední aktualizace: 9. 7. 2020 11:24