Navigace

Obsah

HLAVNÍ ÚKOLY VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014-2018

Typ: ostatní
starostaVážení spoluobčané,
brožura, kterou právě držíte v ruce se nazývá Hlavní úkoly pro volební období 2014 – 2018. Jedná se o zhodnocení plnění úkolů v tomto volebním období.

Tyto úkoly vycházely z volebních programů všech stran zastoupených v Zastupitelstvu města Podbořany. Po projednání návrhů akcí v komisích města, výborech,
v Radě města a Zastupitelstvu města jsou fi nanční prostředky na akce rozvíjející město Podbořany alokovány každý rok v rozpočtu. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je seznam realizovaných investičních akcí v tomto volebním období. Akce jsou schvalovány Zastupitelstvem města dle fi nančních možností města v plánu investic v každém roce. Pořadí akcí bylo možné měnit dle možností získání dotačních prostředků. Součástí tohoto dokumentu je původní programové prohlášení, červeně plnění tohoto prohlášení, dále tabulka realizovaných investičních akcí v tomto volebním období - včetně skutečných nákladů na ně, tabulka poskytnutých příspěvků za roky 2015-2018 a tabulka s docházkou zastupitelů města na jednání zastupitelstva. Vážení spoluobčané, jménem všech členů zastupitelstva města bych Vám chtěl poděkovat za spolupráci a pomoc při budování a rozvoji Podbořan v letech 2014-2018.

Mgr. Bc. Radek Reindl
starosta města


Vytvořeno: 1. 10. 2018
Poslední aktualizace: 1. 10. 2018 11:25
Autor: Mgr. Radek Reindl