Navigace

Obsah

Zprávy

Webové stránky k ochraně obyvatelstva

Odkazy na další stránky k ochraně obyvatelstva celý text

ostatní | 27. 5. 2014 | Autor: Antonín Meder
#

Pro případ ohrožení

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin. celý text

ostatní | 18. 5. 2009 | Autor:

Základní informace ke krizovým situacím

Základní informace ke krizovým situacím celý text

náš tip | 26. 2. 2007 | Autor: