Navigace

Obsah

Vážená paní, vážený pane, jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze a v rámci své diplomové práce provádím šetření týkající se informovanosti obyvatel Podbořan o otázkách udržitelného rozvoje obce. Šetření je přísně důvěrné a Vaše odpovědi budou zcela anonymní. Předem děkuji za Váš čas a spolupráci.

Dotazníkové šetření - je určeno pro obyvatele Podbořan

U následujících otázek vyznačte správnou odpověď.


2. Které složky komunálního odpadu třídíte? /možno vyznačit více odpovědí/
3. Jaký druh dopravy po městě zpravidla používáte? /možno vyznačit více odpovědí/
Jak hodnotíte tyto oblasti fungování města? /1 – velmi vysoká spokojenost až 5 velmi nízká spokojenost/
U následujících otázek vyznačte správnou odpověď.


Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik má zdravý člověk dohromady prstů na obou rukou