Navigace

Obsah

Aktuality

16.11.2018

Nábor

Nábor chlapců a dívek do florbalového klubu Mocní Tuleni Podbořany

Florbalový klub Mocní Tuleni Podbořany pořádá po celý rok nábor chlapců a dívek.

Detail

30.10.2018

Videoreportáž: Oslavy 100 let vzniku republiky v Podbořanech 1

Videoreportáž: Oslavy 100 let vzniku republiky v Podbořanech

Aktuální videoreportáž z produkce TV OKplus Žatec byla právě zveřejněna na YouTube kanálu města Podbořany. Reportáž je z oslav 100 let vzniku republiky v Podbořanech.

Detail

26.10.2018

Veřejná vyhláška – Návrh ÚP Krásný Dvůr - společné jednání

Městský úřad Podbořany, stavební úřad (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), na základě zadání ÚP Krásný Dvůr (2013) pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování Návrhu ÚP Krásný Dvůr, jehož součástí je vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Krásný Dvůr na udržitelný rozvoj území. Nyní je tento návrh projednáván s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi. Každý (veřejnost) může do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 14.12.2018, uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

Detail

Kalendář akcí

22.11.2018

burza_prace_2018

Miniburza práce

Akce se koná za podpory projektu EU Efektivní služby zaměstnanosti („EFES“) reg. č.: CZ.03.1.54/0.0/15_011/0000056.

Detail

29.11.2018 - 31.01.2019

výstava

ČERVENÁ BÍLÁ

Výstava fotografií Evy Fošenbauerové

Detail

02.12.2018

advent

Advent Podbořany

1. adventní neděle

Detail

18.10.2018 - 21.11.2018

STO LET ČESKÉ STÁTNOSTI

STO LET ČESKÉ STÁTNOSTI

Podborany třemi pohledy – staré a nové fotografie v detailech, Podbořany pohledem studentu podbořanského gymnázia a fotografie Václava Oktábce

Detail

Město Podbořany

letecky snimekMěsto Podbořany je situováno ve východním výběžku Doupovských hor, 80km severozápadně od Prahy a 30km východně od Karlových Varů. V současnosti je co do počtu třetím největším městským sídlem okresu Louny. Spolu s 12 místními částmi (Buškovice, Dolánky, Hlubany, Kaštice, Kněžice, Letov, Mory, Neprobylice, Oploty, Pšov, Sýrovice a Valov) se rozkládá na ploše 6014 ha.

 

mapa1V roce 2011 má město Podbořany spolu s místními částmi 6200 obyvatel.Podbořany jsou členem Svazku obcí Podbořansko, který vznikl z iniciativy starostů jihozápadní části okresu Louny v roce 2000.Město Podbořany má také navázanou spolupráci s partnerskými městy Ehrenfriedersdorf (BRD) a Russi (ITA).V silniční dopravě je páteří komunikačního systému komunikace II/226 spojující města Karlovy Vary - Lubenec - Podbořany - Žatec - Most - Ústí nad Labem. Městem prochází také železniční trať Plzeň - Žatec.

youtubeGeoportal_bannereltodozakazky

Pecovatelska sluzba Podboranylogo pvusvsPortál na podporu investičních příležitostí Ústeckého kraje

Povodňový plán ORP Podbořany

drobné vodní tokydrobné vodní toky