Město Podbořany

Úřední hodiny

Otevírací doba MěÚ:

po 7:00-11:30 12:00-16:30

út 7:00-11:30 12:00-15:00

st 7:00-11:30 12:00-16:30

čt 7:00-11:30 12:00-15:00

pá 7:00-11:30 12:00-14:30

ve čtvrtek provoz na úseku obč. průkazů a cest. dokladů OMEZEN

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Zvukový záznam ZM ze dne 02.05.2018

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 02.05.2018

Celý zvukový záznam je možné stáhnout buď jako jediný soubor WMA (12kbps / 16kHz / mono) zde, nebo poslechnout po jednotlivých bodech jednání níže.

Jednotlivé body zvukového záznamu jednání Zastupitelstva města Podbořany jsou uloženy do souborů ve formátu MP3 (48kbps / 44kHz / mono).

Tip:
Pokud používáte Internet Explorer a přehrávač multimédií Windows Media Player, je možné přehrát požadovaný bod jednání kliknutím na tento zvolený bod.
Pokud však používáte jiný prohlížeč a přehrávač multimédií, doporučujeme pro bezproblémové přehrání zvukového souboru nejdříve uložit tento soubor na pevný disk počítače. Lehce jej uložíte tak, že kliknete na požadovaný bod jednání pravým tlačítkem a zvolíte možnost "Uložit ... jako ..."

 

1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady, výborů a komisí
3. Informace o výsledcích kontroly ministerstva vnitra nad výkonem samosprávy u města Podbořany
4. Rozpočtová změna, rozpočtová opatření č. 11 až č. 16
5. Informace o rozpočtových opatřeních provedených RM za období od 8. 2. 2018 do 4. 4. 2018
6. Zpráva o pohledávkách a Zpráva o vymáhání pohledávek
7. Schválení účetní závěrky a výsledku hospodaření Města Podbořany za rok 2017
8. Závěrečný účet Města Podbořany za rok 2017 – návrh
9. Rozbor hospodaření za I. čtvrtletí 2018
10. Vzdání se práva na vymáhání pohledávky ve výši 200 000 Kč za nájemné včetně příslušenství a 8 000 Kč za náklady řízení za dlužníkem T-BASSET, s.r.o., IČ 25420674
13. Majetkoprávní blok – ostatní
c. Plán společných zařízení v k.ú. Dolánky u Kaštic
d. Plán společných zařízení v k.ú. Kaštice a část Neprobylice u Kaštic

11. Majetkoprávní blok – prodej nemovitostí
a. Prodej pozemku fyzickým osobám - prodej části pozemkové parcely č. 254/106 (dle GP je to č. 254/115) – orná půda, o výměře 1596 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 200 Kč/m2 + DPH.
b. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 254/106 (dle GP je to č. 254/114) – orná půda, o výměře 1004 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 200 Kč/m2 + DPH.
c. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 254/106 (dle GP je to č. 254/117 254/114) – orná půda, o výměře 1047 1004 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 200 Kč/m2 + DPH.
d. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 254/106 (dle GP je to č. 254/113) – orná půda, o výměře 1015 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 200 Kč/m2 + DPH.
e. Prodej pozemku fyzickým osobám - prodej části pozemkové parcely č. 254/106 (dle GP je to č. 254/116) – orná půda, o výměře 1024 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 200 Kč/m2 + DPH.
f. Prodej pozemkových parcel - na prodej pozemkových parcel č. 1693/13 o výměře 1033 m2, č. 1693/14 o výměře 1092 m2, 1693/15 o výměře 1184 m2, č. 1693/17 o výměře 962 m2, č. 1693/18 o výměře 924 m2, č. 1693/19 o výměře 1023 m2, č. 1693/20 o výměře 1058 m2, č. 1693/21 o výměře 1397 m2, č. 1693/22 o výměře 1115 m2, č. 1693/23 o výměře 1006 m2, č. 1693/24 o výměře 1128 m2, č. 1693/25 o výměře 1028 m2, č. 1693/27 o výměře 1014 m2, č. 1693/28 o výměře 1033 m2, č. 1693/29 o výměře 1405 m2, č. 1693/30 o výměře 1352 m2, č. 1693/31 o výměře 1068 m2, č. 1693/32 o výměře 1073 m2, č. 1693/33 o výměře 1085 m2, č. 1693/34 o výměře 1088 m2, č. 1693/35 o výměře 1084 m2, č. 1693/36 o výměře 1087 m2, č. 1693/37 o výměře 1086 m2, č. 1693/38 o výměře 1086 m2, č. 1693/40 o výměře 1226 m2, č. 1693/41 o výměře 1198 m2, v k.ú. Podbořany pro stavbu RD. Kupní cena: 300 Kč/m2 + DPH
g. Prodej stavby fyzickým osobám – prodej betonové kanalizační šachty bez čp. na st.p.č. 1906/6 – zastavěná plocha, o výměře 5 m2, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 8 120 Kč.
h. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkových parcel č. 2156/4 a č. 2119/1 (dle GP je to č. 2156/125) – ostatní plocha, o výměře 842 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 250 Kč/m2 + DPH.
i. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkových parcel č. 2156/4 a č. 2119/1 (dle GP je to č. 2156/126) – ostatní plocha, o výměře 938 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 250 Kč/m2 + DPH.
j. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 2119/1 (dle GP je to č. 2119/6) – ostatní plocha, o výměře 788 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 250 Kč/m2 + DPH.
k. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 2119/1 (dle GP je to č. 2119/1) – ostatní plocha, o výměře 1048 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 250 Kč/m2 + DPH.
l. Prodej budovy bez čp. se stavební parcelou č. 2185 – zastavěná plocha, o výměře 343 m2, a části pozemkové parcely č. 2156/4 (dle GP je to č. 2156/123) – ostatní plocha, o výměře 1895 m2, v k.ú. Podbořany obálkovou metodou. Kupní cena: 761 790 Kč.
m. Prodej bytu č. 91/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 977/4087 v domě čp. 91, v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 424 018 Kč obálkovou metodou.
n. Záměr prodeje stavební parcely č. 44 – zastavěná plocha, o výměře 615 m2, jejíž součástí je budova čp. 1 v k.ú. Podbořany.

12. Majetkoprávní blok – nabytí pozemků
a. Podpis darovací smlouvy na přijetí daru pozemkové parcely č. 1885/1 – ostatní plocha, o výměře 1657 m2 s komunikací v k.ú. Podbořany od fyzické osoby.

13. Majetkoprávní blok – ostatní
a. Souhlas s prodejem a podpis třístranné kupní smlouvy při prodeji stavební parcely č. 2165 – zastavěná plocha, o výměře 333 m2, jejíž součástí je budova bez čp. a pozemkové parcely č. 2156/18 – ostatní plocha, o výměře 543 m2, v k.ú. Podbořany mezi fyzickými osobami a Městem Podbořany.
b. Zrušení usnesení MZ číslo III./16 písm. h) ze dne 7. listopadu 2017

14. Informace - Hodnocení f. Eltodo_Výroční zpráva 2017
15. Dodatek č.2 ke Smlouvě o přenechání VO
16. Dotace sdružení „Pro kostely“ – Buškovice
17. Dotace sdružení „Pro kostely“ – Letov
18. Dotační program „Podpora sportovních činností v roce 2018“ - vyhodnocení
19. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě
a. RD čp. 1106 v ul. Doupovská v Podbořanech
b. RD čp. 164 v Hlubanech.
c. RD čp. 1085 v Podbořanech.

20. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování čističky odpadních vod:
a. pro rodinný dům č.p. 16 v obci Mory – žadatel Zdeněk Šedivý, Mory čp.16
b. pro rodinný dům č.p. 14 v obci Buškovice – žadatel Jan Bartakovics a Vlasta Bartakovicsová, bytem Buškovice čp.14

21. Dodatek č.2 k SoD č. 0123/2017 k akci: „Buškovice – Hlubany, převedení splaškových vod“ realizace v roce 2018
22. Přehled přijatých usnesení
23. Diskuze členů zastupitelstva města
24. Závěr
 


3. 5. 2018 Zobrazit méně

Zvukový záznam ZM ze dne 07.02.2018

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 07.02.2018

8. 2. 2018 Zobrazit více

Stránka

  • 1