Město Podbořany

Úřední hodiny

Otevírací doba MěÚ:

po 7:00-11:30 12:00-16:30

út 7:00-11:30 12:00-15:00

st 7:00-11:30 12:00-16:30

čt 7:00-11:30 12:00-15:00

pá 7:00-11:30 12:00-14:30

ve čtvrtek provoz na úseku obč. průkazů a cest. dokladů OMEZEN

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Zvukový záznam ZM ze dne 02.05.2018

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 02.05.2018

3. 5. 2018 Zobrazit více

Zvukový záznam ZM ze dne 07.02.2018

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 07.02.2018

Celý zvukový záznam je možné stáhnout buď jako jediný soubor WMA (12kbps / 16kHz / mono) zde, nebo poslechnout po jednotlivých bodech jednání níže.

Jednotlivé body zvukového záznamu jednání Zastupitelstva města Podbořany jsou uloženy do souborů ve formátu MP3 (48kbps / 44kHz / mono).

Tip:
Pokud používáte Internet Explorer a přehrávač multimédií Windows Media Player, je možné přehrát požadovaný bod jednání kliknutím na tento zvolený bod.
Pokud však používáte jiný prohlížeč a přehrávač multimédií, doporučujeme pro bezproblémové přehrání zvukového souboru nejdříve uložit tento soubor na pevný disk počítače. Lehce jej uložíte tak, že kliknete na požadovaný bod jednání pravým tlačítkem a zvolíte možnost "Uložit ... jako ..."

 

1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady, výborů a komisí
3. Informace o provedených rozpočtových opatřeních za období od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017
4. Zpřesnění názvů položek a paragrafů v rozpočtu na rok 2018
5. Rozpočtová pravidla pro rok 2018
6. Rozpočet Města Podbořany na rok 2018 - návrh
7. Rozpočtová změna, rozpočtová opatření č. 1 a č. 4
8. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na vybudování čističky odpadních vod pro rodinný dům č.p. 226 v obci Buškovice – žadatel František Kočovský, Buškovice 226
9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě
a. RD čp. 1071 v ul. Švermova v Podbořanech
b. RD čp. 1072 v ul. Švermova v Podbořanech.

10. Návrh náhradních stavebních akcí pro rok 2018 - ČÁST 1
11. Majetkoprávní blok – prodej nemovitostí
a. Záměr prodeje pozemku fyzickým osobám - prodej části pozemkové parcely č. 371/1 – ostatní plocha, o výměře 20 m2 v k.ú. Kněžice u Podbořan. Kupní cena: min. 20 Kč/m2.
b. Prodej pozemků právnické osobě - prodej ½ pozemkových parcel č. 396/11– orná půda, o výměře 107 m2, č. 396/12 – zahrada, o výměře 334 m2, č. 3018 – vodní plocha, o výměře 557 m2, č. 3019 – orná půda, o výměře 4642 m2, v k.ú. Žichlínek. Kupní cena: 64 Kč/m2.
c. Prodej bytu fyzickým osobám – prodej bytu č. 93/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 967/3907 v domě čp. 93, v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 4 340 Kč/m2.
d. Prodej bytů fyzickým osobám – prodej bytu č. 94/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1047/4057, v domě čp. 94, č. 92/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 957/4097,v domě čp. 92 v k.ú. Hlubany a č. 90/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 937/4067, v domě čp. 90 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 4 340 Kč/m2.
e. Prodej bytů fyzickým osobám - v domech čp. 661, 662, 663 a 91, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 4 340 Kč/m2.
f. Zásady pro prodej bytového fondu pro byty v k.ú. Hlubany č. 90/5, 92/5, 93/5, 94/5 a domy v k.ú. Podbořany čp. 661, 662, 663 a 91.
g. Prodej bytu fyzické osobě – prodej bytu č. 73/5 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 1/6 v domě čp. 73 v k.ú. Letov. Kupní cena: 279 000 Kč.
h. Prodej pozemků právnické osobě - prodej částí pozemkových parcel č. 188/26, č. 188/99 (dle GP jeto č. 188/154), obě ostatní plocha a č. 188/27 (dle GP je to č. 188/155) – orná půda, o celkové výměře 5000 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 250 Kč/m2 včt. DPH.
i. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej pozemkové parcely č. 260/5 – orná půda, o výměře 188 m2 v k.ú. Hlubany. Kupní cena: 257,77 Kč/m2 + DPH.
j. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej části pozemkové parcely č. 1761/12 (dle GP je to č. 1761/127) – ostatní plocha, o výměře 174 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 133,33 Kč/m2.
k. Budoucí prodej pozemků právnické osobě – prodej pozemkových parcel část č. 188/44 o výměře 2 3855 m2, část č. 188/45 o výměře 1 3404 m2, část č. 188/46 o výměře 1 0772 m2, č. 188/83 o výměře 2 2726 m2, část č. 188/119 o výměře 1492 m2, vše orná půda, č. 193/7 o výměře 24 m2, č. 193/8 o výměře 952 m2, č. 193/9 o výměře 75 m2, část č. 193/15 (dle GP je to č. 193/22) o výměře 1069 m2, vše ostatní plocha, č. 194/16 o výměře 523 m2, č. 194/17 o výměře 1 9294 m2, č. 194/18 o výměře 58 m2, č. 194/23 o výměře 4117 m2, vše orná půda, v k.ú. Hlubany s opcí na 3 roky. Kupní cena 250 Kč včt. DPH.
l. Záměr prodeje pozemkových parcel - na prodej pozemkových parcel č. 1693/13 o výměře 1033 m2, č. 1693/14 o výměře 1092 m2, 1693/15 o výměře 1184 m2, č. 1693/17 o výměře 962 m2, č. 1693/18 o výměře 924 m2, č. 1693/19 o výměře 1023 m2, č. 1693/20 o výměře 1058 m2, č. 1693/21 o výměře 1397 m2, č. 1693/22 o výměře 1115 m2, č. 1693/23 o výměře 1006 m2, č. 1693/24 o výměře 1128 m2, č. 1693/25 o výměře 1028 m2, č. 1693/27 o výměře 1014 m2, č. 1693/28 o výměře 1033 m2, č. 1693/29 o výměře 1405 m2, č. 1693/30 o výměře 1352 m2, č. 1693/31 o výměře 1068 m2, č. 1693/32 o výměře 1073 m2, č. 1693/33 o výměře 1085 m2, č. 1693/34 o výměře 1088 m2, č. 1693/35 o výměře 1084 m2, č. 1693/36 o výměře 1087 m2, č. 1693/37 o výměře 1086 m2, č. 1693/38 o výměře 1086 m2, č. 1693/40 o výměře 1226 m2, č. 1693/41 o výměře 1198 m2, v k.ú. Podbořany pro stavbu RD. Kupní cena: 300 Kč/m2 + DPH
m. Prodej pozemků a budovy právnické osobě – prodej opravárenské haly s jeřábem a administrativní budovou se st.p.č. 2160 – zastavěná plocha, o výměře 2828 m2, část pozemkové parcely č. 2199 (dle GP je to 2199/1) – ostatní plocha, o výměře 7558 m2, budovy bez čp. se st.p.č. 2159 – zastavěná plocha, o výměře 69 m2, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 9 542 000 Kč.
n. Prodej budovy bez čp. se stavební parcelou č. 2183 – zastavěná plocha, o výměře 889 m2, v k.ú. Podbořany. Kupní cena: 1 469 550 Kč.
o. Prodej budovy bez čp. se stavební parcelou č. 2185 – zastavěná plocha, o výměře 343 m2, a části pozemkové parcely č. 2156/4 – ostatní plocha, o výměře cca 2250 m2, v k.ú. Podbořany obálkovou metodou. Kupní cena: 761 790 Kč.

12. Podpis darovací smlouvy na přijetí daru pozemkové parcely č. 1885/1 – ostatní plocha, o výměře 1657 m2 s komunikací v k.ú. Podbořany od fyzické osoby.
13. Schválení smlouvy o zprostředkování realitních služeb při prodeji haly Prote, v k.ú. Podbořany s realitní kanceláří na rok 2018
10. Návrh náhradních stavebních akcí pro rok 2018 - ČÁST 2
14. Podpis třístranné kupní smlouvy při prodeji pozemkové parcely č. 2133/1 – ostatní plocha s rozestavěným domem, v k.ú. Podbořany mezi fyzickými osobami a Městem Podbořany.
15. Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu parcely č. 1951/10 v k.ú. Podbořany od MO ČR.
16. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy
17. Vyhlášení dotačního programu města: „Podpora sportovní činnosti v roce 2018“
18. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
19. Schválení přijetí dotace od MV-GŘ HZS ČR na pořízení nového DA pro JSDH města Podbořany ve výši 450.000,-Kč
20. Schválení podání žádosti o dotaci od Ústeckého kraje na pořízení nového DA s požárním přívěsem nákladním pro JSDH města Podbořany
21. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny uvolněným členům ZM dle §76, odst. 1 zákona 128/2000 o obcích
22. Předpokládané termíny jednání Rady a Zastupitelstva pro rok 2018
23. Přehled přijatých usnesení
24. Diskuze členů zastupitelstva města
25. Závěr
 


8. 2. 2018 Zobrazit méně

Stránka

  • 1