Město Podbořany

Úřední hodiny

Otevírací doba MěÚ:

po 7:00-11:30 12:00-16:30

út 7:00-11:30 12:00-15:00

st 7:00-11:30 12:00-16:30

čt 7:00-11:30 12:00-15:00

pá 7:00-11:30 12:00-14:30

ve čtvrtek provoz na úseku obč. průkazů a cest. dokladů OMEZEN

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

  • 1

Zvukový záznam ZM ze dne 08.11.2017

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 08.11.2017

9. 11. 2017 Zobrazit více

Zvukový záznam ZM ze dne 09.08.2017

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 09.08.2017

Celý zvukový záznam je možné stáhnout buď jako jediný soubor WMA (12kbps / 16kHz / mono) zde, nebo poslechnout po jednotlivých bodech jednání níže.

Jednotlivé body zvukového záznamu jednání Zastupitelstva města Podbořany jsou uloženy do souborů ve formátu MP3 (48kbps / 44kHz / mono).

Tip:
Pokud používáte Internet Explorer a přehrávač multimédií Windows Media Player, je možné přehrát požadovaný bod jednání kliknutím na tento zvolený bod.
Pokud však používáte jiný prohlížeč a přehrávač multimédií, doporučujeme pro bezproblémové přehrání zvukového souboru nejdříve uložit tento soubor na pevný disk počítače. Lehce jej uložíte tak, že kliknete na požadovaný bod jednání pravým tlačítkem a zvolíte možnost "Uložit ... jako ..."

 

1. Kontrola usnesení
2. Zpráva o činnosti rady, výborů a komisí
3. Podání žádosti o dotaci na realizaci akce „Sportovní hala Podbořany“
4. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování inženýrských sítí k novostavbě RD čp. 1117 v ul. Zátiší v Podbořanech
5. Přijetí dotace na akci „Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v obci Mory“
6. Informace o provedených rozpočtových opatřeních RM za období od 1. 5. 2017 do 31. 7. 2017
7. Rozbor hospodaření za II. čtvrtletí 2017
8. Rozpočtová změna, rozpočtové opatření č. 19 až č. 23
9. Výsledek VŘ dotačního titulu IROP výzva č.28 - Modernizace a rozšíření informačního systému města Podbořany
10. Majetkoprávní blok – prodej nemovitostí
a. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej pozemkové parcely č. 2156/58 – ostatní plocha, o výměře 1108 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: min. 251 Kč/m2 + DPH.
b. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej pozemkové parcely č. 2156/59 – ostatní plocha, o výměře 1114 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: min. 251 Kč/m2 + DPH.
c. Prodej pozemku fyzické osobě - prodej pozemkové parcely č. 2156/64 – ostatní plocha, o výměře 1220 m2 v k.ú. Podbořany. Kupní cena: min. 250 Kč/m2 + DPH.
d. Prodej bytu č. 890/23 v bytovém domě čp. 890, v k.ú. Podbořany se spoluvlastnickým podílem o velikosti 735/18492.

11. Majetkoprávní blok – nabytí pozemků
a. Záměr úplatného nabytí budovy čp. 943 se st.p.č. 908 – zastavěná plocha, o výměře 860 m2 a pozemkové parcely č. 906/5 – ostatní plocha, o výměře 651 m2, v k.ú. Podbořany od fyzických osob. Kupní cena: 6 000 000 Kč.

12. Vyhlášení dotačního programu „Podbořanské letní slavnosti 2018“
13. Žádost o dotace z rozpočtu města od „PROkostely z.s.“
14. Dohoda o poskytnutí účelových finančních prostředků na odstranění škody – pojistné události v Národním domě
15. Dodatek č. 1/2017 zřizovací listiny Základní umělecké školy
16. Přehled přijatých usnesení
17. Diskuse členů zastupitelstva města
18. Závěr


10. 8. 2017 Zobrazit méně

Zvukový záznam ZM ze dne 24.05.2017

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 24.05.2017

25. 5. 2017 Zobrazit více

Zvukový záznam ZM ze dne 22.02.2017

Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města Podbořany ze dne 22.02.2017

24. 2. 2017 Zobrazit více

Stránka

  • 1